energetykon-2014


VII Konferencję ENERGETYKON otworzył Krzysztof Stanisławiak, prezes zarządu Agencji Promocji Energii – organizatora konferencji


Paneliści I panelu (od lewej): Sławomir Krystek – dyrektor Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Adam Oleksy – dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE SA, Zbigniew Kubacki – dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, Marian Babiuch – prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA


Uczestnicy konferencji


Zbigniew Kubacki – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej MG przedstawił prezentację pt.: „Program rozwoju polskiej energetyki jądrowej”


Krzysztof Zborowski – ekspert w dziedzinie zarządzania i technologii energetycznych, przez ponad 20 lat związany z Elektrownią Kozienice, b. prezes zarządu ENEA Wytwarzanie i b. wiceprezes ENEA SA wystąpił z prezentacją pt.: „Problemy rozwoju polskiego sektora elektroenergetycznego: bariery prawne – krajowe i unijne? Bariery organizacyjne, koncepcyjne? Bariery finansowe?”


Waldemar Szulc – wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA przedstawił prezentację pt.: „Studium przypadku: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów – symbioza korzystna dla rynku czy sztuczne ograniczenie konkurencji? Czy też szansa na przetrwanie kryzysu?”


W kuluarach…


W kuluarach…


W kuluarach…


W kuluarach…


W kuluarach…


W kuluarach…


Paneliści II panelu (od lewej): Waldemar Lisiak – dyrektor ds. Rozwoju ZE PAK SA, Albert Kępka – prezes zarządu Tauron Wytwarzanie SA, Tomasz Ciepierski – zastępca dyrektora EC Zgierz PGE GiEK SA, dr inż. Stanisław Iwan – senator, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki


Jerzy Łaskawiec – prezes zarządu Południowo-Zachodniej Grupy Energetycznej, b. prezes zarządu Elektrowni Turów i BOT SA z prezentacją pt.: „Potencjalne możliwości zasobowe a perspektywy realnego skorzystania ze złóż węgla brunatnego w Polsce do 2020 roku”


Waldemar Lisiak – dyrektor ds. Rozwoju ZE PAK SA wystąpił z prezentacją pt.: „ZE PAK przed i po nabyciu kopalń KWB Konin i KWB Adamów”


Albert Kępka – prezes zarządu Tauron Wytwarzanie SA przedstawił prezentację pt.: „Przyszłość bloków węglowych a rozwój Obszaru Wydobycia w Grupie Tauron”


Paneliści III panelu (od lewej): dr inż. Jerzy Suchański – przewodniczący pierwszego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Politechnika Świętokrzyska, prof. Wojciech Nowak – dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Andrzej Graczyk – prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Marek Ściążko – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


prof. Andrzej Graczyk – prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprezentował referat pt.: „Wybrane problemy ekonomiczne elektroenergetyki w Polsce”


prof. Wojciech Nowak – dyrektor Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił prezentację pt.: „Polskie wysiłki na rzecz innowacji w energetyce”


prof. Marek Ściążko – Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu wystąpił z prelekcją pt.: „Aminowe usuwanie CO2 w skali pilotowej – doświadczenia i problemy operacyjne”


Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2014 dla senatora dr inż. Stanisława Iwana (w środku), wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Laur wręczają: dr inż. Jerzy Suchański (z lewej) – laureat VII edycji i Marian Babiuch (z prawej) – laureat XIV edycji


Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2014 dla profesora Marka Ściążki (w środku). Laur wręczają: Jerzy Łaskawiec (z lewej) – laureat I edycji i prof. Wojciech Nowak (z prawej) – laureat X edycji


Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2014 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Laur odbiera zastępca dyrektora Oddziału Tadeusz Kępski (z prawej). Laur wręczają: Sławomir Krystek (z lewej) – laureat XV edycji i Waldemar Szulc (w środku) – laureat XVI edycji


Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2014 dla firmy EKOBOX SA z Wiśniówki. Laur odbiera prezes zarządu Kamil Suchański (z prawej). Laur wręcza Jerzy Łaskawiec (z lewej) – laureat I edycji


Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2014 dla Marka Woszczyka, prezesa zarządu PGE SA. Laur w jego imieniu odbiera Waldemar Szulc (w środku). Laur wręczają: Edward Ziaja (z lewej) – laureat XIII edycji i prof. Wojciech Nowak (z prawej) – laureat X edycji


Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2014 Krzysztofa Sadowskiego, prezesa zarządu Enea Wytwarzanie SA. Laur w jego imieniu odbiera Sławomir Krystek (z prawej). Laur wręcza Edward Ziaja (z lewej) – laureat XIII edycji


Wyróżnienie, w postaci Dyplomu Białego Tygrysa, przyznane przez redakcję czasopisma „Energia” i portalu www.energetykon.pl otrzymał Andrzej Klecha (z lewej). Dyplom wręczają: Jacek Świdziński (w środku) – redaktor naczelny i Krzysztof Stanisławiak (z prawej) prezes zarządu Agencji Promocji Energii


Wyróżnienie, w postaci Dyplomu Białego Tygrysa, przyznane przez redakcję czasopisma „Energia” i portalu www.energetykon.pl otrzymał Piotr Góralczyk (z lewej), b. Dyrektor Sprzedaży i Serwisu w firmach ABB oraz Siemens Power Generation odpowiedzialny od 1992 r. za projekty modernizacyjne w energetyce polskiej. Dyplom wręcza Jacek Świdziński (z prawej) – redaktor naczelny


Laureaci

Skomentuj