Skip to content Skip to footer

Zapotrzebowanie na energię elektryczną nieprzerwanie wzrasta – z tego powodu poszukuje się rozwiązań, które nie tylko zaspokoją rosnący popyt, ale i jednocześnie nie wyrządzą szkód środowisku. Idealnie w tej roli sprawdzają się alternatywne źródła energii – są nie tylko ekologiczne, ale i umożliwiają uzyskanie większej niezależności energetycznej.

Alternatywne źródła energii pozwalają na pozyskanie energii w sposób niezależny od dużych dostawców. Jakie są źródła energii odnawialnej? To przede wszystkim energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz biomasa. Taką energię można pozyskać dzięki rozwijającej się energetyce odnawialnej, a konkretniej z elektrowni wodnych, kół wodnych, wiatraków i turbin, czy też popularnych ogniw fotowoltaicznych i paneli słonecznych. Odnawialne źródła energii stanowią przyszłość wytwarzania prądu na całym świecie.

Co to jest energia odnawialna?

Odnawialna energia to po prostu energia pozyskana z odnawialnych źródeł energii. Energia ze źródeł odnawialnych stanowi odpowiedź na wzrost zapotrzebowania na prąd, przy jednoczesnym zachowaniu należytej dbałości o warunki środowiskowe. Obecnie metody pozyskiwania energii odnawialnej ulegają stałym procesom doskonalenia i modernizacji. To doskonała alternatywa dla energii z paliw kopalnych, ponieważ ogranicza emisję dwutlenku węgla, mającego znaczący wpływ na postęp zmian klimatycznych. Czy wiesz, co to są odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii – co to?

Odnawialne źródła energii to takie źródła, których zasoby nie wyczerpują się szybko i posiadają zdolność do samoistnej regeneracji, a także w znacznie mniejszym stopniu szkodzą środowisku naturalnemu. W przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii, nie tylko nie wywierają negatywnego wpływu na klimat, ale i zdrowie ludzi oraz sytuację ekonomiczną w państwach. Warto zainteresować się wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii we własnym domu. W wyniku rosnących cen prądu i konieczności ograniczenia zmian klimatycznych, OZE zyskują na popularności. Czy wiesz, co oznacza OZE?

OZE – co to jest?

Jeżeli zastanawiasz się co to OZE – to skrót od odnawialne źródła energii. Ekologiczne źródła energii cechują cenne właściwości – ich zasoby występują w środowisku naturalnym i nie zmniejszają się znacznie w trakcie produkcji prądu. Co istotne – posiadają zdolność do szybkiej, samoistnej regeneracji. Korzystanie z OZE nie grozi deficytem energetycznym, a ogromną zaletą jest fakt, że ich negatywny wpływ na środowisko naturalne jest praktycznie znikomy. Odnawialne źródła energii czyli między innymi słońce, woda, wiatr, energia geotermalna, biopaliwa, biomasa roślinna oraz biomasa zwierzęca.

Popularność energii OZE zauważalnie wzrasta na całym świecie, a ma to miejsce także w Polsce. Najpopularniejsze odnawialne źródło energii stanowi słońce. Najczęstszym rrozwiązaniem energii OZE stosowanym w domach Polaków jest fotowoltaika.

Odnawialne źródła energii w Polsce

W Polsce w celu wytworzenia energii przede wszystkim korzysta się z nieodnawialnych źródeł energii. Najpopularniejszymi surowcami są węgiel kamienny oraz węgiel brunatny. Mimo to, udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wzrasta – ma to związek m. in. z polityką Unii Europejskiej. Wraz z rozwojem OZE rozwija się krajowa energetyka odnawialna i zarządzanie energią.

W Polsce pozyskuje się energię OZE dzięki słońcu, wiatrowi, wodzie, czy biomasie. Odnawialne źródła energii wymagają specjalnego przetwarzania. Energię słoneczną przetwarza się dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Kolektory słoneczne odpowiadają za wytworzenie energii cieplnej, natomiast fotowoltaika – elektrycznej. Energię wody przetwarzają elektrownie wodne, natomiast wiatru – wiatraki z turbinami wiatrowymi.

Energia geotermalna, czyli energia cieplna ziemi, jest wykorzystywana bezpośrednio, dzięki doprowadzaniu wody systemem specjalnych rur, lub pośrednio, poprzez oddanie ciepła chłodnej wodzie. Energia biomasy powstaje w wyniku wykorzystania substancji o roślinnym lub zwierzęcym pochodzeniu, które ulegają biodegradacji. Te substancje można poddać spalaniu, zgazowaniu, estryfikacji lub fermentacji.

 

 

Dodaj komentarz