Skip to content Skip to footer

Zapraszam serdecznie do lektury o tym, jakie są rodzaje paliwa. Ostatnimi czas ceny paliwa w naszym kraju, ale i praktycznie na całym świecie, bardzo poszły w górę. Wpływa na to wiele różnych czynników mniej i bardziej zależnych od nas i Rzeczpospolitej Polski. W niniejszym artykule postaram się przedstawić więcej informacji na temat rodzajów paliwa, które możemy spotkać w Polsce. 

Co to jest koncesja?

Handel różnego rodzajami paliwa w naszym kraju wymaga odpowiedniego pozwolenia urzędowego nazywanego koncesją. Koncesja na paliwo jest więc aktem administracyjnym, wydawanym przez właściwy tak zwany organ koncesyjny, a który upoważnia przedsiębiorcę zwanego koncesjonariuszem do prowadzenia działalności gospodarczej ściśle określonej w niniejszym dokumencie. Bez posiadania tego typu zezwolenia niemożliwa jest działalność gospodarcza w naszym kraju związana z obrotem oraz produkcją paliwa. 

Rodzaje paliw

Paliwo można spotkać w trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym. Najpopularniejsze paliwa jakie możemy spotkać w Polsce to te, które występują w formie gazowej oraz ciekłej. Jeżeli chodzi o paliwa ciekłe to zaliczamy do nich następujące rodzaje: olej napędowy, benzynę, naftę oraz alkohole. Wśród paliw gazowych stosowanych w samochodach mamy LPG, gaz ziemny oraz CNG. 

Rodzaje paliwa – paliwa płynne

Jak już zostało to wspomniane wyżej do paliw ciekłych zaliczamy: benzynę, olej napędowy, naftę oraz alkohole. Benzyny używa się w samochodach, których silnik posiada zapłon iskrowy. Otrzymuje się ją na skutek procesu zwanego rafinacją ropy naftowej. Posiada wysoką kaloryczność, oraz niską zawartość siarki. Jest także dość odporna na niskie temperatury.

Kolejny rodzaj paliwa ciekłego to olej napędowy, który to natomiast jest używany w silnikach wysokoprężnych posiadających zapłon samoczynny, czyli inaczej mówiąc silnikach disela. Olej napędowy także otrzymuje się na skutek rafinacji ropy naftowej. Paliwo to charakteryzuje się wysoką zawartością siarki, dlatego też jego spalanie jest mniej przyjazne dla środowiska.

Alkohole metylowe i etylowe stosowane są jako dodatki do benzyny w celu zwiększenia liczby oktanowej. 

Naftę używa się w silnikach ZI charakteryzujących się niskim stopniem sprężania zaliczanymi do silników niskoobrotowych. Ma wydłużony czas spalania oraz zwłokę podczas samozapłonu.

Rodzaje paliwa – paliwo gazowe

Jak zostało to wspomniane wyżej w artykule, do paliw gazowych zaliczamy LPG, gaz ziemny oraz CNG. 

LPG czyli Liquefied Petroleum Gas jest mieszaniną gazów butanu oraz propanu. Montowanie instalacji gazowej w naszych samochodach dokonuje się zazwyczaj w przypadku silników benzynowych. (Zamontowanie jej w silniku disela jest również możliwe, ale wymagałoby dużo więcej pracy i nakładów finansowych związanych z przebudową prawie całego silnika). Głównym powodem dla którego w Polsce stosuje się LPG jako paliwo do naszych samochodów to jego cena, która stanowi około 45% ceny benzyny bezołowiowej.

Gaz ziemny CNG czyli Compressed Natural Gas w większości składa się z metanu. Stosuje się go nieraz do napędzania silników ZI oraz ZS. Główną zaletą stosowania gazu ziemnego w samochodzie jest bardzo niski koszt za każdy przejechany kilometr.

Rodzaje paliwa – paliwo wzbogacane

Praktycznie każda większa sieć stacji benzynowych w naszym kraju poza zwykłymi rodzajami paliw, posiada także te wzbogacane. Dodaje się zarówno do olejów jak i paliw specjalne dodatki, które uszlachetniają benzynę oraz olej napędowy, a także w trakcie procesu spalania czyszczą układ wtryskowy. Zastosowanie tego rodzaju dodatkowych substancji wpływa korzystnie na mniejsze spalanie, oraz znacząco wydłuża żywot silnika i poprawia jego kondycję. Mamy nadzieję, że dzięki nam dowiedziałeś się jakie są dostępne rodzaje paliwa.

 

 

Dodaj komentarz