JSW – bez dywidendy za 2017 r. Będzie wyższy kapitał zapasowy

JSW – bez dywidendy za 2017 r. Będzie wyższy kapitał zapasowy

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej spółki w zakresie przeznaczenia wyników za 2017 r. Będzie proponował przeznaczyć zysk za 2017 r. w całości na kapitał zapasowy – podała spółka w raporcie rocznym, cytowanym przez PAP. „W związku z podjęciem przez zarząd JSW decyzji o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2017 rok, osiągnięty przez spółkę w 2017 r. zysk netto w wysokości 2.422,1 mln zł, zarząd JSW będzie proponował przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy”.

Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę jej zarząd w 2018 r. powinien rekomendować walnemu wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. „Mając na uwadze zapisy porozumienia z obligatariuszami, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2016 oraz konieczność odbudowania kapitału zapasowego uszczuplonego w latach poprzednich, zarząd spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.” – podała JSW.

Skonsolidowany zysk netto JSW za 2017 r. wyniósł 2,54 mld zł.


Podziel się

Skomentuj