Elektroenergetyka XXI w. – nadchodzą czasy OZE. W Sejmie o o energetyce lat 20′

Elektroenergetyka XXI w. – nadchodzą czasy OZE. W Sejmie o o energetyce lat 20′

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej wyzwania stojące przed krajowym systemem elektroenergetycznym i zarządzającą tym systemem spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawił Włodzimierz Mucha, dyrektor departamentu rozwoju systemu w PSE – relacjonuje portal gramzwielone. pl. Dyrektor departamentu rozwoju systemu w PSE podkreślił potrzebę uelastycznienia centralnych źródeł wytwarzania, która ma wynikać z aktualnej transformacji sektora energetycznego i wzrostu znaczenia generacji ze źródeł odnawialnych. – Elektrownie centralne będą musiały konkurować o wolumen energii, który pozostawią im OZE

Przedstawiciel PSE zaznaczył, że pracujące w polskim systemie elektroenergetycznym centralne elektrownie powstawały głównie w latach 70. i 80 XX wieku i były projektowane pod inny rodzaj pracy niż ten, którego obecnie wymaga zmieniająca się energetyka – bazująca w coraz większym stopniu na zmiennej generacji z OZE oraz na coraz większych możliwościach przesyłów transgranicznych. Uruchamiane wówczas elektrownie węglowe miały pracować w podstawie przez 6-8 tys. godzin rocznie. – Tzw. Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane mają coraz mniejsze pole do pokrycia w wytwarzaniu, zmieni się ich charakter pracy. Staną się jednostkami podszczytowymi bądź nawet szczytowymi – twierdził W. Mucha, przekonując, że te jednostki powinny mieć zapewnione środki, aby osiągnąć określony stopień elastyczności, czyli zdolność do częstego ostawiania i uruchamiania oraz do szybkich zmian obciążeń.

Zdaniem dyrektora Muchy konieczność wprowadzenia elastyczności do systemu elektroenergetycznego będzie wymagać „urealnienia” cen energii na rynku, aby w trakcie niedoboru energii ceny odzwierciedlały jej wartość. Tymczasem obecny rynek energii – jak ocenił – jest „usztywniony”. Przypomniał, że na polskim rynku bilansującym obowiązują minimalne i maksymalne ceny – od 70 zł do 1500 zł/MWh. Zaznaczył, że w okresach zmniejszonego zapotrzebowania, np. w Boże Narodzenie, ceny energii mogłyby być niższe od poziomu 70 zł/MWh. Wskazał przy tym przykład Niemiec, gdzie ceny energii na rynku hurtowym w okresach wzmożonej pracy OZE i przy niskim zapotrzebowaniu spadają poniżej 0.

Dyrektor Mucha ocenił przy tym, że większa zmienność cen mogłaby zachęcić uczestników rynku do redukcji zapotrzebowania na energię w ramach usług DSR. Wówczas odbiorcy mogliby zwiększać swoje zapotrzebowanie przy niskich cenach energii, a redukować je w porze szczytowego zapotrzebowania i występujących wówczas wysokich cen.

Przedstawiciel PSE wskazał na mający obowiązywać od 2021 r. w europejskiej elektroenergetyce unijny kodeks, który – jak ocenił – spowoduje duże zmiany w zachowaniach uczestników rynku i przyjęcie przez niektórych „agresywnej” postawy, co – jak przewiduje dyrektor Mucha – może zmotywować właścicieli elektrowni do modernizacji i uelastycznienia swojego potencjału wytwórczego.

Dyrektor Mucha zaznaczył w tym kontekście potrzebę uregulowania prawa do redukcji mocy z odnawialnych źródeł energii oraz uregulowania zasad takiego procesu „aby było jasne, jak pokrywać koszty zaniżania pracy energii odnawialnej”.
W kontekście rozwoju morskiej energetyki wiatrowej PSE poinformowało o prowadzeniu rozbudowy sieci w północnej części kraju, co może sprzyjać stworzeniu możliwości odbioru energii z morskich wiatraków na Bałtyku. Na razie PSE posiada umowy przyłączeniowe na morskie wiatraki o łącznej mocy 2,2 GW.

PSE zasygnalizowało też, że podejmie działania zmierzające do włączenia działających w kraju farm wiatrowych do usług regulacji wtórnej.

Przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych zaznaczył, że w ostatnim roku znacząco spadła ilość ważnych umów na przyłączenie OZE, które posiadają PSE, a także operatorzy systemów dystrybucyjnych – z ok. 23 GW do 18 GW, z czego niemal 6 GW to już uruchomione instalacje OZE.

PSE przestało wydawać warunki przyłączenia dla farm wiatrowych w roku 2012, mając na uwadze prognozowane zdolności przyjęcia energii wiatrowej przez krajowy system elektroenergetyczny.

Obecnie łączna moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do infrastruktury przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynosi 993 MW, na co składają się bloki biomasowe o mocy 255 MW oraz farmy wiatrowe o mocy 738 MW.

W ubiegłym roku PSE nie przyłączyły żadnej elektrowni OZE. Ostatnie tego rodzaju przyłączenie zostało zrealizowane w pierwszych miesiącach 2016 roku – jeszcze jako konsekwencja poprzedniego systemu wsparcia dla OZE. Podłączono wówczas drugi etap farmy wiatrowej Banie o mocy 56 MW, która załapała się jeszcze na system zielonych certyfikatów – wygaszony dla nowych instalacji w połowie 2016 r.

Na koniec 2017 r. liczba ważnych umów, które PSE posiadało z inwestorami z branży OZE, zmalała do 21, a zawarty w nich potencjał zmniejszył się do 5,313 GW w porównaniu do 6,523 GW na koniec I połowy 2017 r.


Podziel się

Skomentuj