Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Wg stanu na koniec listopada 2017 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zmienili sprzedawcę energii, wzrosła w tym roku o 16,9%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych – grupy taryfowe A, B, C – nastąpił wzrost o 8%.

W październiku br. zmiany sprzedawcy dokonało 5 453 gospodarstw domowych, podczas gdy w listopadzie br. liczba ta wyniosła 6 322. Wśród odbiorców przemysłowych – liczba zmian sprzedawcy odnotowana w październiku 2017 r. wynosiła 938, podczas gdy w listopadzie br. przeprowadzono takich zmian 631.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje powyższy wykres sporządzony na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

Oprac. URE

 


Podziel się

Skomentuj