KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST – debata w Katowicach

KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST – debata w Katowicach

4 października 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się debata pod hasłem: KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Jednym z podstawowych problemów polskich miast, nasilającym się w okresie grzewczym, jest zjawisko smogu. Jest ono szczególnie dotkliwie odczuwalne w regionie śląskim. W 50% za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają prywatne piece i lokalne kotły, których w całym kraju jest ponad pięć milionów. Emitują rakotwórczy benzoapiren oraz pył PM 10. Zgodnie z raportem NIK z 2014 roku główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 (od 82 do 92,8%) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych.

Debata z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, parlamentarzystów, samorządowców, specjalistów z elektrociepłowni i członków PTEZ pozwoli przedstawić możliwości zastosowania w miastach regionu śląsko – dąbrowskiego technologii kogeneracyjnej, czyli pozyskania ciepła w procesie produkcji energii elektrycznej. Kogeneracja zalicza się do czystych technologii węglowych, które wpisują się w politykę Polski i Unii Europejskiej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy dla polskiej energetyki głównym paliwem jest węgiel kamienny i brunatny, a surowce te decydują o suwerenności i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji spełnia najwyższe normy środowiskowe, a wysoka wydajność takiej technologii powoduje redukcję kosztów zewnętrznych, związanych m.in. z leczeniem chorób wywołanych zanieczyszczeniem środowiska.

Dyskusja podczas debaty toczyć się będzie wokół trzech obszarów tematycznych:

  • Rozwój kogeneracji efektywnym sposobem redukcji zanieczyszczenia powietrza w miastach – likwidacja smogu – korzyści rozwoju kogeneracji;
  • Rozwój kogeneracji i systemów ciepłowniczych elementem komfortu mieszkańców i bezpieczeństwa energetycznego miast;
  • Co zrobić, żeby rozwijać kogenerację – czy jej rozwój wymaga wsparcia?

Patronat Honorowy nad debatą objął Minister Energii, Marszałek Województwa Śląskiego. Udział w debacie potwierdzili:

Przedstawiciele rządu

  • Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

Przedstawiciele Parlamentu, Posłowie z Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa

  • Krzysztof Sitarski – wiceprzewodniczący • Grzegorz Matusiak

Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

  • Adam Gawęda • Wojciech Piecha

Przedstawiciele samorządu

  • Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego • Bartłomiej Kozieł – Główny Specjalista z Wydziału Rozwoju UM w Rybniku • Dariusz Szymczak – Wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego • Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska UM Katowice

Przedstawiciele wytwórców energii elektrycznej i ciepła w Kogeneracji

  • Marian Babiuch – Prezes Zarządu PTEZ • Janusz Ryk – Dyrektor PTEZ • Janusz Mańka – Manager ds. Produkcji CEZ Chorzów S.A. • Artur Michałowski – Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. • Dariusz Siemieniec – Członek Zarządu Fortum Silesia S.A.

Przedstawiciel środowiska naukowego

  • Janusz Lewandowski – Prof. dr hab. inż. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej

 


Podziel się

Skomentuj