Modernizacja w Trzebini pod kątem energetycznym

Modernizacja w Trzebini pod kątem energetycznym

PKN Orlen rozpoczął inwestycję modernizacji elektrociepłowni w Trzebini, wchodzącej w skład Orlen Południe. Ma to doprowadzić do obniżenia zużycia paliwa, redukcja emisji SO2 o 45 proc., NO2 o 32 proc. oraz pyłów o 87 proc.

W ramach inwestycji mają powstać między innymi nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy. W efekcie inwestycji wsad surowcowy produkującej parę technologiczną i energię elektryczną, bazujący dotychczas na węglu (98 proc.) i domieszce oleju opałowego, ma być zastąpiony wsadem węgla i gazu w proporcji po 50 proc. Inwestycja będzie wymagała m.in. dostawy i montażu nowej turbiny parowej o mocy ok. 3,5 MWe z generatorem i bloku gazowo-parowego z turbiną gazową o mocy ok. 8 MWe.
Taka zmiana nie tylko zwiększy efektywność energetyczną, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę parametrów emisyjności. W ocenie koncernu realizowany wariant inwestycji jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu. Dodatkowo, na istniejącym kotle węglowym powstanie instalacja filtrów workowych, która ograniczy ilość pyłów emitowanych do atmosfery z obecnych 400 mg/Um3 do docelowych 100 mg/Um3. Zabudowane kotły gazowe będą pracować z większą sprawnością niż istniejące jednostki co bezpośrednio przełoży się na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym także na niższą emisję do atmosfery pyłu, SO2 i NOx.

W ramach modernizacji obszaru energetyki w Orlenu w Trzebini ma być także planowana w ramach inwestycji stacja uzdatniania wody w technologii umożliwiającej produkcję wody zdemineralizowanej. Pozwoli ona na znaczne ograniczenie produkcji odpadów poprocesowych.


Podziel się

Skomentuj