Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę w grupach taryfowych A, B, C wg stanu na koniec lutego 2017 r. wyniosła 180 838, co stanowi wzrost od końca grudnia 2016 r. o 4,0%. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wg stanu na koniec lutego 2017 r. dokonano 477 341 zmian – od końca grudnia 2016 r. nastąpił wzrost o 3,2%.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje powyższy wykres sporządzony na podstawie danych przedstawionych URE przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.


Podziel się

Skomentuj