Wirth Herbert

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
– Wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność: geologia złóż rud i geologia matematyczna (1981);
– Studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – doktor nauk technicznych;
– Studia podyplomowe – Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzanie projektami według standardu PMI The George Washington University.

Uprawnienia:
– CUG w zakresie prowadzenia prac geologicznych złóż kopalin stałych;
– Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie postępowania wodnoprawnego;
– Biegłego w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (WD – 051);
– Biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (WD – 090);
– Audytora wiodącego systemu zarządzania wg norm ISO 9000, 14 000, 18000 i OHSAS.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
– 17.03.2006 – 23.04.2008 – KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu;
– 10.01.2002 – 17.03.2006 – Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami;
– 01.04.1998 – 10.01.2002 – Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „CUPRUM” sp. z o.o., kierownik Zakładu studiów i analiz geologicznych;
– 01.05.1993 – 30.11.1998 – proGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, kierownik i konsultant firmy;
– 01.07.1992 – 30.04.1993 – G.E.O.S. GmbH Freiberg (Niemcy), praktyka w zakresie geologii środowiska, ochrony środowiska i ekonomii;
– 01.10.1990 – 31.08.1992 – Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu, nauczyciel matematyki i języka niemieckiego;
– 1981 – 30.04.1991 – Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, członek zespołu a następnie samodzielny geolog i zastępca kierownika działu.


Podziel się

Skomentuj