Galeria Energetykon 2010

XIV edycja Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki ENERGIA 2010 

Marian Babiuch (z prawej), prezes zarządu EC „Zielona Góra” SA, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Laur wręcza Józef Pękala, Przewodniczący Kapituły, laureat BT pierwszej edycji w 1997 r.
Dr inż. Andrzej Kowalski (z prawej), prezes zarządu BSPiR Energoprojekt - Katowice SA. Laur wręcza Jerzy Łaskawiec, laureat BT pierwszej edycji w 1997 r.
Dr inż. Wojciech Henrykowski (z prawej), prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie. Laur wręcza Dariusz Stolarczyk, laureat BT w 2003 r.
Kazimierz Szynol (z prawej), dyrektor PKE SA Elektrowni "Jaworzno III" w Jaworznie. Laur wręcza dr inż. Krzysztof Domagała, laureat BT w 2009 r.
Dr inż. Andrzej Schroeder (z prawej), prezes zarządu Elektrociepłowni „Białystok” SA. Laur wręcza Jerzy Łaskawiec, laureat BT pierwszej edycji w 1997 r.
Krzysztof Zamasz (z prawej), wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia SA w Katowicach w kategorii dla młodego wyróżniającego się energetyka, który jest nadzieją dla tej branży. Laur wręcza Józef Pękala, laureat BT pierwszej edycji w 1997 r.
Elektrowni „Kozienice” SA za proekologiczne, sukcesywne realizacje Instalacji Odsiarczania Spalin nr I, II i III
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oddział Elektrownia "Bełchatów" za dostosowanie bloków nr 3 i 4 Elektrowni "Bełchatów" do emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 metodami pierwotnymi
TAURON Polska Energia SA za wzorcowe wejście na Giełdę Papierów Wartościowych z najliczniejszym akcjonariatem indywidualnym
Minister Jan Bury składa gratulacje laureatom
Wspólne zdjęcie nagrodzonych i nagradzających - energetycy energetykom

25 listopada 2010 r. Warszawa, Hotel Sofitel Victoria


Podziel się

Skomentuj