Energetykon 2009 – zapowiedź

II Konferencja Problemowa Energia–Klimat–Gospodarka–Społeczeństwo.

Efektywność – po pierwsze, drugie i po trzecie

Niewątpliwie pozytywne opinie oceniające merytoryczną stronę pierwszego ENERGETYKONU, jak i przyjazną atmosferę wymiany myśli i informacji skłoniły organizatorów do podjęcia wyzwania i przeprowadzenia II Konferencji Problemowej. ENERGETYKON 2009 Energia–Klimat–Gospodarka–Społeczeństwo. W tym roku motywem przewodnim będzie EFEKTYWNOŚĆ (dla przypomnienia – w ubiegłym roku było to hasło CO2). Konferencja odbędzie się 18 listopada br. w hotelu Victoria Sofitel w Warszawie.

Niezmiennym celem konferencji, tej jak i poprzedniej, jest przede wszystkim pokazanie, że techniki wytwarzania energii i techniczne sposoby jej przesyłu, dystrybucji i wykorzystywania stwarzają bardzo duże możliwości zwiększania efektywności kosztowej i energetycznej; że konieczne jest zintensyfikowanie działań, wymagające także wspomagania ze środków publicznych badań oraz wdrożeń najkorzystniejszych rozwiązań, upowszechniania dobrych praktyk itp.

Już dziś wiadomo, że będą przygotowane cztery panele dyskusyjne – wytwarzanie energii elektrycznej z węgla (kamiennego i brunatnego), energetyka jądrowa, przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz energia z kogeneracji. Konferencję zakończy podsumowująca sesja plenarna. Wysoki merytoryczny poziom debaty zapewni grono wybitnych naukowców oraz znane w środowisku osobowości reprezentujące koncerny i firmy energetyczne.

Podczas konferencji zostaną wręczone laury XIII edycji Lauru Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2009 dla wybitnych osobowości krajowej energetyki; dla firm energetycznych oraz dla związanych z energetyką producentów i świadczących usługi dla tej branży; dla firm, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Organizatorem imprez jest Agencja Promocji Energii wraz z czasopismem „ENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika” przy wsparciu Rady Programowej czasopisma.

Agencja Promocji Energii Sp. z o.o.

00 – 375 Warszawa, ul. Smolna 40 lok. 208, tel./fax 0 22 826 14 33

e–mail: energiaporadnik@wp.pl


Podziel się

Skomentuj