Park Wiatrowy Tymień

Farma wiatrowa zlokalizowana jest w miejscowości Tymień, w województwie zachodniopomorskim (gmina Będzino, powiat koszaliński).


Park Wiatrowy Tymień.

Historia:

Lokalizację tego typu elektrowni planowano tu od roku 1999, jednak przygotowania do rozpoczęcia inwestycji trwały ponad 6 lat. W czerwcu 2005 roku Spółka EEZ rozpoczęła budowę parku wiatrowego w Polsce. Prace trwały do czerwca 2006 r.

Park Wiatrowy Tymień
Park Wiatrowy Tymień.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 240 mln złotych. Przedsięwzięcie jest finansowane przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska BOŚ S.A. oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała dofinansowania w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz z Fundacji EkoFundusz. Budowa elektrowni nie wzbudziła protestów mieszkańców; inwestor zobowiązał się w miarę możliwości zatrudnić pracowników spośród miejscowej ludności .

Park Wiatrowy Tymień
Park Wiatrowy Tymień.

Obecna farma ma zostać powiększona – zarezerwowane jest miejsce pod kolejne 15 wiatraków.

Dane techniczne:

Powierzchnia obszaru objętego projektem wynosi około 700 ha, obszar ten jest położony w odległości 5 km od brzegu morskiego. Średnia udokumentowana szybkość wiatru na obszarze inwestycji na wysokości 100 m wynosi 7,3 – 7,4 m/s. Całkowita zainstalowana moc Parku wiatrowego wynosi 50 MW. Przy średniej prędkości wiatru na wskazanym poziomie roczna produkcja energii elektrycznej z całego parku wiatrowego wyniesie około 100 GWh. Wybrane przez nas turbiny wiatrowe Vestas V.80 o mocy 2MW każda i rozpiętości skrzydeł sięgającej 80 m posadowione są na masztach o wysokości 100 m i wyposażone w windy. Odbiór energii odbywa się przez należącą do ENERGi stację transformatorową 20/110 kV w Tymieniu i linię 110 kV Tymień-Dunowo

Rozmieszczenie elektrowni wiatrowych w parku wiatrowym Tymień
Rozmieszczenie elektrowni wiatrowych w Parku Wiatrowym Tymień.


Podziel się

Skomentuj