Kaliś Henryk

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu.

Opracował i wdrożył w ZGH „Bolesław” SA system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zorganizował i od lipca 2002 r. kieruje Działem Zarządzania Energią Elektryczną.

Prowadzi rynkowe zakupy energii elektrycznej i na bieżąco bilansuje jej zapotrzebowanie. Od 2004 r. uczestniczy w pracach Komitetu Rynek przy Polskim Komitecie Energii Elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, które zostało utworzone przez 11 organizacji branżowych reprezentujących polski przemysł. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Forum. Należy do Rady Programowej dwumiesięcznika „Nowa Energia”. Jest również członkiem zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Energetyki przy Hutniczej Izbie Przemysłowo Handlowej.

Jego praca i uzyskiwane efekty zostały wysoko ocenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł” poprzez dwukrotne przyznanie wyróżnienia za wkład w tworzenie wolnego rynku energii elektrycznej w Polsce.


Podziel się

Skomentuj