Woszczyk Marek

Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Marek Woszczyk jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (mgr inż., Wydział Nawigacyjny). Od kwietnia 1998 r. pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki, od 2011 r. na stanowisku prezesa, wcześniej w latach 2007-2011 pełnił obowiązki wiceprezesa nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu, a w latach 1998-2007 na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (Energy Regulators Regional Association – ERRA) – od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2011-2013 był członkiem Prezydium ERRA. Reprezentował URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (Council of European Energy Regulators – CEER), a od 1 lutego 2011 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu CEER. Pan Marek Woszczyk był członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), brał także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej – organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego.

Powołany na Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA w grudniu 2013 r.


Podziel się

2 Odpowiedzi na "Woszczyk Marek"

Skomentuj