Myczko Andrzej, prof. dr hab. inż.

Prof.dr hab. inż. Andrzej Myczko od września 2005 jest dyrektorem IBMER.

Do 2005 roku pełnił funkcję z-cy dyrektora IBMER d/s naukowych w pionie mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz kierował Oddziałem IBMER w Poznaniu – Strzeszynie.

Jest członkiem sądu konkursowego Złotego Medalu POLAGRY, członkiem Rady Naukowej Instytutu, członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz członkiem Sekcji Budownictwa Rolniczego i Infrastruktury Komitetu Techniki Rolniczej PAN.

Kierunki w działalności naukowo badawczej:

– badania eksperymentalne dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w chowie zwierząt gospodarskich, szczególnie z dziedziny przygotowywania i zadawania pasz oraz usuwania i zagospodarowywania obornika,

– badania mikroklimatu w budynkach inwentarskich,

– badania oddziaływania budynków inwentarskich na środowisko zewnętrzne,

– badania źródeł emisji gazowych ( amoniak, podtlenek azotu, metan) w pomieszczeniach dla zwierząt oraz opracowywanie rozwiązań technicznych i technologicznych w celu ich ograniczenia,

– opracowywanie ekspertyz dotyczących realizacji uregulowań formalno-prawnych wynikających z przepisów polskich oraz zobowiązań międzynarodowych w zakresie poprawnej eksploatacji budynków inwentarskich.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko

Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko jest autorem dwóch oraz współautorem czterech podręczników z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej. Jest również autorem trzech i współautorem dwóch poradników służących do projektowania obór i chlewni.


Podziel się

Skomentuj