Farma Wiatrowa Zagórze

Farma Wiatrowa "Zagórze" to zespół 15 elektrowni wiatrowych znajdujących się w okolicach miejscowości Zagórze nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskiem na południowy wschód od wyspy Wolin.

Farma Wiatrowa Zagórze
Farma Wiatrowa Zagórze

Historia:

Po raz pierwszy pomysł wybudowania farmy wiatrowej w pobliżu wyspy Wolin pojawił się już w 1999 roku, przekazanie farmy do użytku nastąpiło dopiero na początku 2003 r. Inwestorem projektu była Polska Spółka Wolin North, której jedynym udziałowcem jest duński koncern energetyczny Elsam A/S. Inwestycja w całości przygotowana została przez szczecińską spółkę ERA Sp. z o.o.

Planowanie budowy parku wiatrowego rozpoczęto od przeprowadzenia pomiarów wiatru. Uzyskane wyniki były w pełni zgodne z oczekiwaniami – oszacowana produkcja z jednej turbiny Yestas V80 o mocy 2 MW nie powinna być niższa niż 4500 MWh rocznie.

Wkrótce okazało się, że wybrana lokalizacja spełniała również wszystkie pozostałe wymogi stawiane terenom, na których planuje się budowę farm wiatrowych. Wybrane tereny rolne znajdowały się w odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych, a w pobliżu brak było jakichkolwiek budowli mogących w negatywny sposób wpływać na efektywność pracy urządzeń.

Ważnym czynnikiem był również stan techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej pozwalający na przyłączenie turbin do sieci. Inwestycje o tak znacznej mocy podłączane są, poprzez stacje transformatorowe, do linii wysokiego napięcia 110 kV.

Prace budowlane rozpoczęte zostały po uzyskaniu wszystkich koniecznych pozwoleń i dokumentów. Jednym z najważniejszych etapów na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę i uruchomienia farmy wiatrowej było przeprowadzenie zmiany zapisów w miejscowym planie zabudowy. Wszystkie wytypowane na potrzeby projektu działki określone były jako tereny

zabudowy, która jest podstawą do otrzymania najważniejszego dokumentu – pozwolenia na budowę. W przypadku projektu Zagórze, między innymi dzięki bliskiej współpracy z władzami gminy, udało się uzyskać wszelkie konieczne dokumenty i uzgodnienia w zakładanym przez dewelopera firmę EPA Sp. z o.o. terminie.

Równolegle do starań o pozwolenie na budowę prowadzone były rozmowy z zakładami energetycznymi na temat stworzenia technicznych warunków przyłączenia inwestycji do istniejącej sieci i, co chyba najważniejsze, na temat sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. Warto pamiętać, iż wyłącznym produktem farmy wiatrowej, z tytułu którego osiąga się przychody, jest produkcja i sprzedaż energii. Podczas prac nad projektem prowadzone były rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami. W wyniku podpisanych umów odbiorcami energii są m.in. grupa energetyczna ENEA S.A oraz Łódzki Zakład Energetyczny.

Dane techniczne:

Farma Wiatrowa Zagórze składa się z 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW (turbiny Vestas V80-2,0 MW) o mocy elektrycznej łącznej 30 MW. Roczna produkcja energii przez park wiatrowy ma wynosić ponad 70 000 MWh.

Turbiny wiatrowe Vestas V80 – 2MW

Liczba turbin 15

Wysokość zamontowania piasty 78 m

Średnica wirnika 80 m

Masa jednej łopaty wirnika 6,5 t

Masa wirnika z piastą 34 t

Masa gondoli 61 t

Masa wieży 170 t

Masa całkowita turbiny wiatrowej 265 t

Objętość fundamentu (beton) ok. 450 m2

Masa fundamentu ok. 800 t

Prędkość wiatru włączającego turbinę 4 m/s

Nominalna prędkość wiatru

(dająca pełną moc elektrowni) 14 m/s

Prędkość wiatru wyłączającego turbinę 25 m/s

Prędkość obrotowa wirnika 9-19 obr./min

Nominalna prędkość obrotowa wirnika 16,7 obr./min

Średnia prędkość wiatru

na wysokości piasty ok. 7 m/s

Roczna produkcja energii 56-72 mln kWh

Ferma wiatrowa w Zagórzu podłączona do polskiego systemu elektroenergetycznego ogranicza roczną emisje dwutlenku węgla (CO2) o ok. 45 000 ton, roczna emisje dwutlenku siarki (SO2) o ok. 300 ton, a emisję tlenków azotu (NOx) o ok. 100 ton.


Podziel się

Skomentuj