Elektrownia Jaworzno

Elektrownia Jaworzno III znajduje się w Jaworznie w województwie śląskim. Od 29 grudnia 2000 w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. 

 

Historia 

Tradycje energetyki jaworznickiej sięgają XIX wieku. W 1898 roku przy szybie „Rudolf” Jaworznickiego Gwarectwa zainstalowano dwa agregaty prądu stałego o łącznej mocy 320kW. Umożliwiło to oświetlenie kopalń i pobliskich domów. Pięć lat później, w roku 1903 przy szybie „Fryderyk August” wybudowano nową kotłownię z dwoma kotłami walczakowymi, a zainstalowana moc wzrosła o 380 kW. W latach 1911-1914 instalowano kolejne agregaty prądotwórcze i zwiększano moc. W 1930 roku prąd z jaworznickiej elektrowni zasilał już – oprócz Jaworzna – Kraków, powiat olkuski i siedem gmin powiatu chrzanowskiego. Lata 1948-1959 to czas intensywnej modernizacji Elektrowni Jaworzno. 

W roku 1959 elektrownia osiągnęła moc 157 MW. W tym czasie realizowano budowę Elektrowni Jaworzno II. Była to sztandarowa inwestycja planu sześcioletniego, wykorzystująca myśl techniczną i urządzenia ze Związku Radzieckiego. 19 lipca 1953 roku uruchomiono dwa pierwsze turbozespoły kończące pierwszy etap budowy. Trzy lata później „Dwójka” osiągnęła moc 300 MW. Obydwie elektrownie pracowały jako samodzielne przedsiębiorstwa do 1972 roku, kiedy to zostały połączone w Zespół Elektrowni Jaworzno. W tym samym roku rozpoczęła się budowa jeszcze jednej elektrowni w Jaworznie – Jaworzno III. W zamierzeniu projektantów miała być to nowoczesna elektrownia o mocy 1200 MW. 10 grudnia 1976 roku dokonano synchronizacji pierwszego bloku energetycznego elektrowni, a w następnych latach oddano do eksploatacji pięć pozostałych. Inwestycję zakończono w 1979 roku. 

W 1995 roku, w wyniku działań restrukturyzacyjnych powstała jednoosobowa spółka Skarbu Państwa pod nazwą Elektrownia Jaworzno III Spółka Akcyjna. W jej skład weszły wszystkie jaworznickie elektrownie. 

Rok 1998 pozostanie znamienny dla historii jaworznickiej energetyki, jako rok, w którym wyłączono 

z eksploatacji Elektrownię I. Przestarzałą, nie spełniająca żadnych norm ekologicznych, ustąpiła miejsca swoim młodszym następczyniom, zapisując złotymi zgłoskami swój stuletni wkład w naszą dzisiejszą świetność.

Elektrownia Jaworzno 

Burzliwe lata ostatniej dekady XX wieku przyniosły wiele nowych zdarzeń i doświadczeń. Rozpoczął się okres wielkiej prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, również tych z sektora energetycznego. Nie wszystkie jej przykłady napawają optymizmem. W Elektrowni Jaworzno III SA wybrano własną drogę i w 2000 roku znalazła się ona w gronie elektrowni – założycieli Południowego Koncernu Energetycznego SA. Tym samym elektrownia przestała funkcjonować jako samodzielny podmiot stając się częścią największego w Polsce wytwórcy energii elektrycznej i cieplnej. 

Dzięki podjętym wcześniej wielkim inwestycjom Elektrownia Jaworzno III jest dzisiaj nie tylko największym i najlepszym zakładem Koncernu, ale też bez wątpienia należy do najnowocześniejszych 

i najbardziej ekologicznych elektrowni systemowych w Polsce.

Dane techniczne 

Elektrownia III 

Elektrownia Jaworzno III jest elektrownią systemową. 

Przedmiotem jej działalności jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. 

Osiągalna moc elektryczna – 1345 MW 

Kocioł OP – 650 (opromieniowany, pyłowy, jednowalczakowy, z naturalną cyrkulacją w parowniku, dwuciągowy z międzyciągiem, zawieszony na ruszcie nośnym) – 6 sztuk 

Kocioł OP - 650 

Producent – Rafako Racibórz 

Wydajność maksymalna – 650 t Pary/h 

Ciśnienie pary pierwotnej – 13,8 MPa 

Ciśnienie pary wtórnej – 2,34 MPa 

Temperatura pary pierwotnej/wtórnej – 540°C, Sprawność – 93% 

Turbina nr 5 – 13 K 220 (akcyjna, osiowa, trójkadłubowa) 

Turbina nr 5 - 13 K 220 

Producent – Zamech Elbląg 

Moc maksymalna – 220 MW 

Ciśnienie pary – 12,8 MPa 

Temperatura pary pierwotnej/wtórnej – 535°C 

Turbina nr 1, 2, 3, 4 i 6 – 13 K 225 (akcyjna, osiowa, trójkadłubowa) 

Turbina nr 1, 2, 3, 4 i 6 - 13 K 225 

Producent – Zamech Elbląg 

Moc maksymalna – 225 MW 

Ciśnienie pary – 12,8 MPa 

Temperatura pary pierwotnej/wtórnej – 535°C 

Generator nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – GTHW – 230 (synchroniczny, trójfazowy) 

Generator nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - GTHW - 230 

Producent – ABB DOMEL Wrocław 

Moc pozorna – 270,6 MVA 

Moc czynna – 230 MW 

Prąd stojana – 9919 A 

Sprawność – 98,5% 

Współczynnik mocy – 0,85 

Elektrownia II 

Elektrociepłownia kondensacyjna, blokowa 

Moc elektryczna turbozespołów zainstalowana – 190 MW 

Moc elektryczna elektrowni osiągalna – 190 MW 

Moc cieplna osiągalna w skojarzeniu – 321 MWt 

Kocioł fluidyzacyjny CFB – 260 (ze złożem cyrkulacyjnym, paleniskiem atmosferycznym, naturalną cyrkulacją wody, jednowalczakowy) – 2 sztuki 

Kocioł fluidyzacyjny CFB - 260 

Producent – Froster Wheeler 

Wydajność maksymalna – 260 t Pary/h 

Ciśnienie pary – 13,7 MPa 

Temperatura pary – 540°C 

Sprawność – 91% 

Kocioł PK-10p (pyłowy, wodnorurkowy, całkowicie ekranowany, o naturalnym obiegu wody, dwuwalczakowy) 

Kocioł PK-10p 

Producent – Podolska Fabryka Kotłów (ZSRR) 

Wydajność maksymalna – 230 t Pary/h 

Ciśnienie pary – 10,7 MPa 

Temperatura pary – 510°C 

Sprawność – 91% 

Turbina nr 2 i 3 – 13 CK 70 (ciepłowniczo – kondensacyjna, parowa, osiowa, jednokadłubowa, z jednostopniowym wymiennikiem wody sieciowej) 

Turbina nr 2 i 3 - 13 CK 70 

Producent – ABB Zamech 

Moc znamionowa elektryczna – 70 MW 

Moc cieplna osiągalna – 115 MWt 

Ciśnienie pary – 13 MPa 

Temperatura pary – 535°C 

Turbina nr 1 – 10 CK 60 (ciepłowniczo – kondensacyjna, parowa, akcyjna, osiowa, jednokadłubowa, z jednostopniowym wymiennikiem wody sieciowej) 

Turbina nr 1 - 10 CK 60 

Producent – ABB Zamech 

Moc znamionowa elektryczna – 60 MW 

Moc cieplna osiągalna – 91 MWt 

Ciśnienie pary – 10 MPa 

Temperatura pary – 510°C 

Generator nr 1 

Generator nr 1 

Producent – Elektrosiła (ZSRR) 

Moc pozorna – 58,8 MVA 

Prąd stojana – 3240 A 

Napięcie stojana – 10,5 kV 

Współczynnik mocy – 0,85 

Generator nr 2, 3 

Generator nr 2, 3 

Producent – ABB DOMEL Wrocław 

Moc znamionowa – 87,5 MVA 

Prąd stojana – 4393 A 

Napięcie stojana – 11,5 kV 

Współczynnik mocy – 0,8 

Stacje ciepłownicze  

Stacje ciepłownicze 

wymienniki XPS1, XPS2 – 2 x 46 MWt 

wymiennik podturbinowy TG1 – 91 MWt 

wymienniki podturbinowe TG2, TG3 – 2 x 115 MWt 

Maksymalne parametry wody sieciowej w szczycie: 

temperatura – 135/70°C i ciśnienie 1,4/0,5 MPa 

www.ej3.pke.pl


Podziel się

Skomentuj