Elektrociepłownie w Bydgoszczy

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy jest firmą istniejącą od 1971 roku, jako spółka Skarbu Państwa od 1994. 

 

W skład PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. wchodzą trzy elektrociepłownie: 

Elektrociepłownia Bydgoszcz I, 85-519 Bydgoszcz, ul. Żeglarska 4 

Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1 

Elektrociepłownia Bydgoszcz III, 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65. 

 

Dane techniczne: 

Zdolności produkcyjne PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. 

moc cieplna osiągalna 857 MW 

moc elektryczna zainstalowana 262,4 MW 

moc elektryczna osiągalna 197 MW 

Potencjał produkcyjny zainstalowany w elektrociepłowniach Spółki zapewnia aglomeracji bydgoskiej: 

70% komunalnych potrzeb ciepłowniczych 

90% przemysłowych potrzeb ciepłowniczych 

60% zapotrzebowania na energię elektryczną 

Urządzenia produkcyjne EC I: 

4 kotły parowe o łącznej wydajności 110 t/h 

4 kotły wodne o mocy całkowitej 116 MW 

2 turbozespoły o mocy zainstalowanej 14 MW. 

Zdolności wytwórcze: 

moc cieplna osiągalna 185 MW 

moc elektryczna osiągalna 10 MW. 

Urządzenia produkcyjne EC II: 

4 kotły parowe OP 230: łączna wydajność 920 t/h, osiągalna moc cieplna 664 MW 

1 kocioł wodny WP 120: moc całkowita 150 MW 

2 turbozespoły przeciwprężne 13 UP55: moc elektryczna 2 x 55 MW 

1 turbozespół przeciwprężny 13 P32: moc elektryczna 32 MW 

1 turbozespół przeciwprężny 13 UP50: moc elektryczna 50 MW 

1 turbozespół kondensacyjny 1 K35: moc elektryczna 35 MW 

Zdolności wytwórcze: 

moc cieplna osiągalna 627 MW 

moc elektryczna zainstalowana 227 MW 

moc elektryczna osiągalna 183 MW 

Urządzenia produkcyjne EC III: 

EC III nie stanowi wyodrębnionej jednostki produkcyjnej i organizacyjnie wchodzi w skład struktury EC II. 

4 kotły parowe: OP 100, 00-60 i 2 x S 20 

turbozespół przeciwprężny LANG 

turbozespół ciepłowniczy AEG 15. 

W pracy szczytowej eksploatowany jest jeden kocioł parowy zmodernizowany na paliwo olejowe wraz z turbozespołem przeciwprężnym. 

Zdolności wytwórcze: 

moc cieplna osiągalna 45 MW 

moc elektryczna zainstalowana 21,4 MW 

moc elektryczna osiągalna 4 MW. 

źródła: 

www.zecbyd.com.pl


Podziel się

Skomentuj