Elektrociepłownia Mielec

Elektrociepłownia Mielec to wytwórca i dostawca ciepła oraz energii elektrycznej dla miasta Mielca i miejscowych podmiotów gospodarczych. Spółka działa na terenie i w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Historia:

1958 – Rozpoczęcie budowy Elektrociepłowni przy WSK w Mielcu

1962 – Wstępny rozruch i rozpoczęcie eksploatacji obiektu elektrociepłowni złożonej z dwóch rusztowych kotłów parowych OR-64 i turbin upustowo – kondensacyjnej AP-6 i przeciwprężnej AR-4

1969 – Rozbudowa elektrociepłowni o trzeci kocioł parowy OR-64

1978-1984 – Rozbudowa elektrociepłowni o nowy obiekt energetyczny tj. ciepłownię z czterema kotłami wodnymi WR-25

1992 – Wydzielenie Elektrociepłowni z WSK „PZL-Mielec” jako samodzielnego zakładu na pełnym wewnętrznym rozrachunku

1993 – Utworzenie na bazie istniejącego zakładu Spółki pod nazwą Elektrociepłownia „PZL-Mielec” Sp. z o.o.

1993-2001 – Zmiany własnościowe w Spółce oraz zmiana nazwy na Ektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

2001 – Nabycie 85,37 % udziałów Spółki przez firmę EETEK Ltd reprezentującą fundusz inwestycyjny DEXIA-FondElec Energy Efficiency and Emissions Reduction Found L.P.

2002-2004 – Zabudowano i oddano do eksploatacji trzeci turbozespół parowy o mocy 20,44 MW wraz z chłodnią wentylatorową oraz układami wyprowadzania mocy cieplnej i elektrycznej. Zmodernizowano pozostałe urządzenia wytwórcze poprzez zastosowanie układów automatyki i monitoringu procesów produkcji.

Dane techniczne:

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja i dystrybucja ciepła (gorącej wody do celów technologicznych, c.w.u. i c.o.) oraz wytwarzanie energii elektrycznej.

– łączna zainstalowana moc cieplna – 228,5 MWt

– łączna zainstalowana moc elektryczna – 30,44 MWe

Elektrociepłownię Mielec posiada dwa obiekty energetyczne:

– obiekt Elektrociepłowni „EC” – z trzema kotłami parowymi typu OR-64 i trzema turbozespołami

Obiekt EC

– obiekt Ciepłowni „C-II” z czterema kotłami wodnymi typu WR-25

Obiekt C-II

Urządzenia obu obiektów połączone są magistralą ciepłowniczą i elektryczną, umożliwiając tym samym ich pełną współpracę.

Highslide JS

Obiekt EC

Highslide JS

Obiekt CII

Obiekt „EC” Obiekt „C-II”

Parametry głównych urządzeń energetycznych:

Kocioł parowy OR-64

moc nominalna – 37,5 MW

wydajność nominalna – 50 t/h

ciśnienie nominalne – 4 MPa

nominalna temperatura pary świeżej – 450°C

G1 – turbozespół kondensacyjno-upustowy

nominalny przepływ pary świeżej – 55,8 t/h

maksymalny przepływ pary z upustu regulowanego – 40 t/h

maksymalny przepływ pary wyjściowej (kondensacja) – 20 t/h

moc znamionowa generatora – 6 MW

napięcie znamionowe generatora – 6,3 kV

G2 – turbozespół przeciwprężny

nominalny przepływ pary świeżej – 35,6 t/h

moc znamionowa generatora – 4 MW

napięcie znamiowe generatora – 6,3 kV

G3 – turbozespół kondensacyjno-upustowy

nominalny przepływ pary świeżej – 115 t/h

maksymalny przepływ pary z upustu regulowanego – 102 t/h

maksymalny przepływ pary wyjściowej (kondensacja) – 35,03 t/h

moc znamionowa generatora – 20,44 MW

napięcie znamionowe generatora – 11 kV

Kocioł wodny WR-25

Moc nominalna – 29 MW

ciśnienie nominalne – 2 MPa

temperatura nominalna wody – 155°C


Podziel się

Skomentuj