Elektrociepłownia Chorzów

Elektrociepłownia znajduje się w Chorzowie w województwie śląskim.

Elektrociepłownia Chorzów

Historia:

Lata 90:

Elektrociepłownia „ELCHO” to jedna z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w Polsce wybudowana celem odtworzenia mocy produkcyjnej Elektrowni Chorzów S.A. W tym celu Zarząd Elektrowni Chorzów 14 maja 1991 r. powołał Spółkę ELCHO.

ELCHO jest jednym z dwóch największych dostawców ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach, zaopatrującego miasta: Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Siemianowice Śląskie. Produkcja ciepła w elektrociepłowni pokrywa około 35% zapotrzebowania w tym systemie ciepłowniczym.

29 maja 2006 roku CEZ a.s. nabył od PSEG Europa B.V. wszystkie udziały PSEG Silesia B.V. (jedynego wspólnika spółki PSEG Chorzów B.V.) posiadane przez PSEG Europa B.V., stając się jednocześnie większościowym udziałowcem Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO”.

Dane techniczne:ELCHO posiada dwa bliźniacze bloki z których każdy wyposażony jest w:

Moc osiągalna Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o. wynosi 208 MW (netto) mocy elektrycznej i 500 MW mocy cieplnej wytwarzanej w 2 blokach składających się z cyrkulacyjnego kotła fluidalnego (CFB) i parowego turbozespołu kondensacyjno-upustowego. Wytworzona energia elektryczna sprzedawana jest do spółek obrotu, zaś energia cieplna sprzedawana jest głównie Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

1. Kocioł fluidalny CFB OF 420-13,9/540/230 produkcji Foster Wheeler:

– moc cieplna: 295 MWt

– przepływ pary: 119,1 kg/s

– ciśnienie pary: 135,9 bar

– temperatura pary: 539,0oC

2. Turbozespół:

– Turbina – SIEMENS upustowo-kondensacyjna

– Generator – SIEMENS

– Moc elektryczna brutto: 113,0 MW

– Moc cieplna: 180,0 MWt

– Przepływ pary: 112,0 kg/s

– Ciśnienie pary: 130,0 bar

– Temperatura pary: 535,0oC

3. Wymienniki ciepła:

– Przyturbinowe: 180,0 MWt

– Szczytowe: 250,0 MWt


Podziel się

Skomentuj