Elektrociepłownia Bielsko-Północ

Elektrociepłownia Bielsko-Północ (EC2) – elektrociepłownia znajdująca się w Czechowicach-Dziedzicach, będąca od 28 grudnia 2001 r. w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Wraz z Elektrociepłownią Bielsko-Biała (EC1) w Bielsku-Białej wchodzi w skład Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

Historia:

Zaprojektowana z myślą o zasilaniu w energię nowo budowanej w Bielsku-Białej Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz sąsiednich osiedli. Budowę rozpoczęto w 1975 r., a zakończono w roku 1997.

Elektrociepłownia Bielsko-Północ

Dane techniczne:

Układ pracy kolektorowy kotłów ciepłowniczych oraz Blok ciepłowniczy BC50.

Zainstalowane są: Blok ciepłowniczy BC50 z kotłem fluidalnym Ofz230 oraz dwa kotły ciepłownicze parowe olejowe typu OO70.

Moc elektryczna osiągalna wynosi 55 MW, a osiągalna moc cieplna 172 MJ/s. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 290 000 MWh, a produkcja ciepła 730.000 GJ.

Obydwa źródła (EC1 i EC2) zasilają wspólną sieć ciepłowniczą wodną miasta Bielska-Białej. EC2 zasila również sieć ciepłowniczą wodną miasta Czechowice-Dziedzice. Ciepło w nośnikach wodnym i parowym sprzedawane jest do przedsiębiorstw dystrybucyjnych zaopatrujących te miasta, natomiast energia elektryczna dostarczana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny dostarczany z różnych kopalń Kompanii Węglowej S.A. Spalany jest również w niewielkich ilościach olej opałowy i gaz ziemny.


Podziel się

Skomentuj