Elektrociepłownia Bielsko-Biała

Elektrociepłownia znajdująca się w Bielsku-Białej, będąca od 28 grudnia 2001 r.w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Wraz z Elektrociepłownią Bielsko-Północ (EC2) w Czechowicach-Dziedzicach wchodzi w skład Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

Została zaprojektowana z myślą o zastąpieniu wielu lokalnych i przemysłowych kotłowni w Bielsku-Białej. Wybudowana w latach 1960 – 1973, układ pracy kolektorowy.

Elektrociepłownia Bielsko–Biała

Dane techniczne:

Zainstalowane są 4 kotły energetyczne parowe: dwa typu OP120, jeden OP140 i jeden OP230 oraz 3 turbozespoły: dwa typu TUK 25 (upustowo-kondensacyjne) i jeden TP 30 (przeciwprężny).

Moc elektryczna osiągalna to 77 MW, a osiągalna moc cieplna – 275 MJ/s. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 260 000 MWh, a produkcja ciepła 2 580 000 GJ.

Kominy elektrociepłowni mierzą odpowiednio: 160 m (25. pod względem wysokości w Polsce) i 120 m. Są to najwyższe budowle w mieście.


Podziel się

Skomentuj