Rechul Mariusz

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych PKE SA od czerwca 2008 r.

Pracę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Zakładach Remontowych Energetyki SA w Katowicach. Później związany z bankami i instytucjami finansowymi. Między innymi pracował jako naczelnik wydziału w Centrali Banku ING SA oraz dyrektor handlowy katowickiego Towarzystwa Finansowego „Capital”. Do roku 2002 pełnił funkcję dyrektora jaworznickiego oddziału Banku Zachodniego WBK. W roku 2002 zaangażował się w działalność administracyjno-samorządową. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta Jaworzno, ostatnio na stanowisku wiceprezydenta miasta. Ukończył liczne studia podyplomowe: między innymi z zarządzania menedżerskiego, prawa bankowego, informatyki i zarządzania projektami rozwojowymi Unii Europejskiej.


Podziel się

Skomentuj