Pilipionek Jan

Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny PGE Elektrowni Opole SA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego. W latach 1998-1999 ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu zarządzania w energetyce i ciepłownictwie. W latach 1986-1988 pracował w Elektrowni Bełchatów w służbach eksploatacyjnych. Od roku 1988 zatrudniony jest w Elektrowni Opole na stanowiskach: 1988-1992 – Specjalisty technicznego – inspektora nadzoru, 1992-2001 – Kierownika Oddziału Wykonawstwa Remontów Urządzeń Maszynowni, 2001-2004 – Głównego Inżyniera Inwestycji i Remontów, 2004-2005 – Głównego Inżyniera Nadzoru i Technicznego Utrzymania Urządzeń Produkcyjnych, 2005-2007 – Zastępca Dyrektora Technicznego ds. Inwestycji i Remontów, 2007 – 2008 – Zastępca Dyrektora Technicznego ds. Zarządzaniem Majątkiem Produkcyjnym.


Podziel się

Skomentuj