Forma Roman

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Były Członek Zarządu PGE Elektrownia Bełchatów SA (od 2 lipca 2009 r.)

Absolwent ekonomiki i organizacji przemysłu na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie Praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego kariera zawodowa od 1995 roku jest związana z energetyką. Zaczynał jako samodzielny księgowy w KWB Bełchatów, następnie był specjalistą ekonomicznym i zastępcą kierownika Działu Księgowości Inwestycyjnej i Środków Trwałych. Od stycznia 1998 r. zatrudniony był na stanowisku kierownika Działu Księgowości Kosztów i Sprawozdawczości Finansowej KWB Bełchatów SA, a od czerwca 2001 roku był członkiem zarządu bełchatowskiej kopalni. W czerwcu 2004 roku powołany na stanowisko członka zarządu dyrektora ds. ekonomiczno–finansowych na następną kadencję. Od lipca 2005 roku do lipca 2009 roku zasiadał we władzach BOT GiE SA, gdzie zajmował stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych PGE Górnictwo i Energetyka SA.

 


Podziel się

Skomentuj