Ciszyński Marek

Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej – ukończył studia w 1985 r. z tytułem magistra inżyniera elektryka. W 1996 r. ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie „Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym”, rok później – Studia Podyplomowe o specjalności „Lokalne Rynki Energii Elektrycznej w Polsce po 1 stycznia 1997 r.” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplomy ukończenia wielu szkoleń i kursów związanych z energetyką i zarządzaniem a także dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Z branżą energetyczną związany jest przez całą karierę zawodową. Od 1985 r. pracował w Zakładzie Energetycznym Kraków. Po powstaniu ENION Energia S.A. w lipcu 2004 r. został Dyrektorem Handlowym. Od stycznia 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Obrotu i Obsługi Klientów.

 


Podziel się

Skomentuj