Piątkowski Kazimierz Jacek

Członek Zarządu ds. Ekonomiczno–Finansowych
Elektrownia Kozienice SA

Kazimierz Jacek Piątkowski – 48 lat, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH). Dodatkowe wykształcenie: Studia podyplomowe; dla Syndyków i Nadzorców Sądowych. Licencja Ministra Finansów uprawniająca do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Certyfikat księgowy. Kursy i szkolenia: kurs dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych, kurs dla doradców podatkowych, kurs dla maklerów papierów wartościowych i szkolenie dla inspektorów Komisji Papierów Wartościowych w Waszyngtonie. Kariera zawodowa: Od 1986 roku zatrudniony m.in. w: Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Komisji Papierów Wartościowych, „AGROS Holding” S.A. (Wiceprezes Zarządu ds. finansowych), Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” (Zastępca Dyrektora ds. Finansowych), „WICONA” Sp. z o. o. (Członek Zarządu, Dyrektor finansowy – Główny księgowy), „FINANS – PRIM” (Senior Manager ds. rachunkowości) i HUMAX Poland Sp. z o.o. (Główny księgowy).

Od 28 lutego 2008 roku Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych Elektrowni „Kozienice” S.A.


Podziel się

Skomentuj