Nowe tramwaje dla Krakowa

10 listopada 2017 r. spółka przewozowa MPK Kraków ogłosiła ofertę złożoną przez konsorcjum Stadler Polska i Solaris Bus & Coach w postepowaniu przetargowym na dostawę 50 tramwajów dla Krakowa jako zwycięską. 15 listopada 2017 r. konsorcjum przedłużyło ważność złożonej oferty.…
PKEE wpływa na stanowisko EURELECTRIC w kluczowych kwestiach regulacyjnych związanych z rynkiem mocy i polityką dekarbonizacji Unii Europejskiej

W dniu 16 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów stowarzyszenia EURELECTRIC, w której zasiadają członkowie zarządów największych firm elektroenergetycznych w Europie. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) na posiedzeniu reprezentowała Pani Marta Gajęcka, wiceprezes PKEE. Głównym dyskutowanym na posiedzeniu tematem…
JSW w tarapatach

Jastrzębska Spółka Węglowa – złote dziecko polskiej giełdy w 2016 r. – dziś jest w poważnych tarapatach. Spółka węglowa odnotowała w III kw. 360,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Konsensus PAP zakładał 552,1 mln zł zysku,…