Wywiady

Kronika kadrowa

82
0

W Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 12 b. m. z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, jednocześnie pełniącego obowiązki prezesa zarządu rezygnację złożył Marcin Ginel. Rezygnację złożyła również wiceprezes ZE ...

Konferencja Energetykon