Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biomasa energia odnawialna: pozyskiwanie, zalety i rozwój energetyki opartej na biomasie

Biomasa, jako jedno z odnawialnych źródeł energii, zyskuje coraz większe znaczenie w kontekście zmian klimatu, a także dążenia państw do zwiększenia udziału takich źródeł w ogólnym bilansie energetycznym. Energetyka oparta na biomasie może przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wydobyciem ograniczonych zasobów paliw kopalnych czy wymogiem transformacji energetycznej. W niniejszym artykule przybliżymy…

Read More