Statuetki

Laur Białego Tygrysa Janowi Buremu (z prawej) wręcza Dariusz Stolarczyk wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Laur Białego Tygrysa dla Jacka Kaczorowskiego odbiera Waldemar Szulc (z prawej), wręcza prof. Wojciech Nowak

Laur Białego Tygrysa Krzysztofowi Zborowskiemu (z lewej) wręcza dr inż. Henryk Majchrzak prezes zarządu PSE-Operator S.A.

Laur Białego Tygrysa w imieniu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych odbiera Janusz Ryk dyrektor biura PTEZ (z prawej), wręcza dr inż. Wojciech Henrykowski prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Laur Białego Tygrysa prof. Józefowi Pacynie (z prawej) wręcza prof. Wojciech Nowak

Laur Białego Tygrysa w imieniu FK „Sefako” S.A. odbiera Bogdan Głodek (z prawej), wręcza dr inż. Krzysztof Domagała wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Laur Białego Tygrysa Sławomirowi Krystkowi (z lewej) wręcza dr inż. Krzysztof Domagała

Laur Białego Tygrysa dr inż. Romanowi Traczykowi (z lewej) wręcza dr inż. Wojciech Henrykowski

Uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki ENERGIA 2011 podsumował minister Jan Bury

Wszyscy Laureaci wraz z przedstawicielami Kapituły Lauru Białego Tygrysa

Wszyscy Laureaci wraz z przedstawicielami Kapituły Lauru Białego Tygrysa