Doliński Bogdan

Członek Zarządu Dyrektor Finansowy PROCOM SYSTEM SA Absolwent, a następnie pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym m.in. kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, zakończony egzaminem państwowym. Był przewodniczącym i członkiem rad…