Agencja Promocji Energii Sp. z o.o.
00-375 Warszawa, ul. Smolna 40, lok. 208.
tel. / fax 0 22 826 14 33
e-mail: energiaporadnik@wp.eu