Patronat Honorowy

Sponsor Konferencji

XI Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2018

Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo

18 października 2018 roku, Kraków, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36

XXII edycja Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki

 

Tegoroczna XI Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2018 Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo odbędzie się 18 października 2018 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 36. Organizatorami konferencji są: Centrum Energetyki AGH i Agencja Promocji Energii. Konferencja jest kontynuacją rozpoczętych dziesięć lat temu spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi praktykami na kierowniczych stanowiskach w tym sektorze gospodarki.

Konferencja w każdej edycji ma inny wiodący temat do zaprezentowania i przedyskutowania w gronie naukowców i menadżerów. W tym roku ENERGETYKON poświęcony będzie nowym wyzwaniom naukowym, technicznym, technologicznym i ekonomicznym stojącym przed polską i światową energetyką w zakresie magazynowania energii, a także walki ze smogiem. W najbliższych latach Polska odczuwać będzie nasilające się braki energii elektrycznej, a prawdopodobnie także ciepła. To rezultat unijnej i światowej polityki klimatycznej, zakładającej eliminację węgla kamiennego i brunatnego z miksu energetycznego, przy równoczesnym wzroście energii ze źródeł odnawialnych. W tej sytuacji kołem ratunkowym stać się mogą magazyny energii i ciepła.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne oraz czwarty blok – praktyczna prezentacja w kilku laboratoriach Centrum Energetyki. Organizatorzy zapewniają możliwość ekspozycji w kuluarach wyrobów i sprzętu związanego tematycznie z konferencją oraz prezentację w czasie merytorycznych obrad. Do każdego zgłoszenia podchodzimy w sposób zindywidualizowany.

Po zakończeniu XI Energetykonu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2018. To już XXII edycja przeprowadzona przez Agencję Promocji Energii, redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl

Nagroda jest przyznawana:

  • wybitnym energetykom – praktykom i naukowcom posiadającym udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego oraz jedna nagroda w tej kategorii dla młodego wyróżniającego się energetyka, który jest nadzieją dla tej branży. Laury przyznaje Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów LAURU BIAŁEGO TYGRYSA;
  • firmom energetycznym oraz dla związanych z energetyką producentów i świadczących usługi dla tej branży oraz podmiotów, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Laury w tych kategoriach przyznaje Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki.
  • Wszyscy laureaci otrzymują opatentowane kryształowe statuetki Lauru Białego Tygrysa (znak Urzędu Patentowego RP nr 290140).

 

Agencja Promocji Energii Sp. z o.o. 03-075 Warszawa, ul. Brzezińska 23 S, tel. 22 826 14 33

www.energetykon.pl, e-mail: energiaporadnik@wp.eu lub info@energetykon.pl