Honorowy Patronat nad X Konferencją ENERGETYKON objął Minister Energii,
Pan Krzysztof Tchórzewski

logo ME

Partner Konferencji i Gali Laureatów

pobrane


Partner Konferencji i Gali Laureatów

T_1

Formularz zgłoszeniowyProgramRegulamin Laury BT 2017Zaproszenie

 

X Jubileuszowa Konferencja Problemowa ENERGETYKON

Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo

16 listopada 2017 roku

Kraków, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36

XXI Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki

ZAPROSZENIE

Tegoroczna Jubileuszowa X Konferencja Problemowa ENERGETYKON 2017. Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 36. Organizatorami konferencji są: Centrum Energetyki AGH i Agencja Promocji Energii. Konferencja jest kontynuacją rozpoczętych przed dziesięcioma laty spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi praktykami na kierowniczych stanowiskach w tym sektorze gospodarki. Pierwsze osiem edycji ENERGETYKONU odbyło się w Warszawie, dziewiąta na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a dziesiąta odbędzie się w Krakowie. Konferencje w każdej edycji mają inny wiodący temat-problem do przedyskutowania w gronie naukowców i menadżerów. W dotychczasowej historii ENERGETYKONU dyskutowano już m.in. na takie tematy jak: innowacyjność w energetyce, czyste technologie węglowe, bezpieczeństwo energetyczne kraju, energetyka a samorząd lokalny, efektywność energetyczna itd.

W tym roku konferencja poświęcona będzie nowym wyzwaniom naukowym, technicznym, technologicznym i ekonomicznym, stojącym przed polską energetyką. Mówiąc najkrócej: w najnowocześniejszym polskim Centrum Energetyki będziemy rozprawiać o energetyce przyszłości zarówno tej w Polsce, jak i na świecie. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne oraz czwarty blok – praktyka połączona z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, który przeprowadzony zostanie równolegle w kilku laboratoriach Centrum Energetyki.
Po zakończeniu X Energetykonu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2017. To już XXI edycja przeprowadzona przez Agencję Promocji Energii, redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl

Nagroda jest przyznawana:

–   wybitnym  energetykom – praktykom i naukowcom posiadającym udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego oraz jedna nagroda w tej kategorii dla młodego wyróżniającego się energetyka, który jest nadzieją dla tej branży. Laury przyznaje Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów LAURU BIAŁEGO TYGRYSA;

–   firmom energetycznym oraz dla związanych z energetyką producentów i świadczących usługi dla tej branży oraz podmiotów, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Laury w tych kategoriach przyznaje Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki;

–   oraz Laury XX-lecia dla szczególnie zasłużonych energetyków naukowców i praktyków oraz dla firm i instytucji, wnoszących niepowtarzalny i twórczy wkład w rozwój polskiej energetyki w minionych dwudziestu latach.

Wszyscy laureaci otrzymują opatentowane kryształowe statuetki Lauru Białego Tygrysa (znak Urzędu Patentowego RP nr 290140).

Do zobaczenia na X Energetykonie.

Krzysztof Stanisławiak

                                                                  Prezes Zarządu

             Agencji Promocji Energii

Warszawa, sierpień 2017 r.

Agencja Promocji Energii Sp. z o.o.,

ul. Brzezińska 23 S, 03-075 Warszawa, tel./faks: 22 826-14-33, 880 576 323

energetykon.pl Email: info@energetykon.pl