Honorowy Patronat nad IX Konferencją ENERGETYKON objął Minister Energii,
Pan Krzysztof Tchórzewski

logo ME

20 października 2016

Uniwersytet Ekonomiczny
logo-UE

Główny Partner Konferencji i Gali Laureatów                                    

Partner Konferencji i Gali Laureatów

TAURON_LOGOTYP_wersja_PROMO_pozioma_CMYK

Formularz zgłoszeniowyProgramRegulamin Lauru BT 2015Zaproszenie

 

IX Konferencja Problemowa ENERGETYKON

Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo

Wrocław, 20 października 2016 roku,

Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120

XX Jubileuszowa edycja Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki

ZAPROSZENIE

Szanowni Czytelnicy,

Drodzy Energetycy

w imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w IX Konferencji Problemowej ENERGETYKON 2016. Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo. Konferencja odbędzie się 20 października 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 118/120. Konferencja jest kontynuacją rozpoczętych przed kilkoma laty spotkań wybitnych polskich naukowców zajmujących się energetyką z doświadczonymi praktykami na kierowniczych stanowiskach w tym sektorze gospodarki.

Konferencja poświęcona będzie najważniejszym aktualnym wyzwaniom stojącym przed polską energetyką. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne oraz czwarty blok podsumowujący. Każdy z trzech paneli dyskusyjnych będzie odbywał się pod innym merytorycznym patronatem. Nad  pierwszym pieczę sprawują Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, obchodzące w tym roku Jubileusz 25-lecia działalności, podczas tego panelu dyskusja toczyć się będzie nad aktualnymi dylematami rozwojowymi krajowego sektora elektroenergetycznego. Panel drugi to domena Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, które jesienią bieżącego roku skończy 25 lat i w jego trakcie zostaną zaprezentowane najważniejsze kwestie związane z barierami rozwoju kogeneracji w Polsce. Panel trzeci poprowadzi Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, kończąca w tym roku 20 lat, tematem wiodącym będzie wpływ energetyki przemysłowej na konkurencyjność polskiego przemysłu w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zaś panel czwarty zostanie przygotowany przez środowisko naukowe.

Po zakończeniu IX Energetykonu, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbędzie się uroczystość wręczenia Laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2016. To już XX Jubileuszowa edycja przeprowadzona przez Agencję Promocji Energii, redakcję czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl. Nagrody i konferencja odbywają się wyjątkowo w tym roku we Wrocławiu. Chcemy bowiem, w roku Jubileuszu XX-lecia wrócić do miejsca, gdzie zostały przyznane i wręczone po raz pierwszy  Laury Białego Tygrysa Polskiej Energetyki: do wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nagroda jest przyznawana:

–   wybitnym  energetykom – praktykom i naukowcom posiadającym udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego oraz jedna nagroda w tej kategorii dla młodego wyróżniającego się energetyka, który jest nadzieją dla tej branży. Laury przyznaje Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów LAURU BIAŁEGO TYGRYSA;

–   firmom energetycznym oraz dla związanych z energetyką producentów i świadczących usługi dla tej branży oraz podmiotów, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Laury w tych kategoriach przyznaje Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki;

–   oraz Laury XX-lecia dla szczególnie zasłużonych energetyków naukowców i praktyków oraz dla firm i instytucji, wnoszących niepowtarzalny i twórczy wkład w rozwój polskiej energetyki w minionych dwudziestu latach.

Wszyscy laureaci otrzymują opatentowane kryształowe statuetki Lauru Białego Tygrysa (znak Urzędu Patentowego RP nr 290140).

Do zobaczenia na IX Energetykonie.

Krzysztof Stanisławiak

                                                                  Prezes Zarządu

             Agencji Promocji Energii

XX edycja laurów Białego Tygrysa Polskiej Energetyki


Energetykon

Zaczęło się przed dwudziestu laty we Wrocławiu. Podczas organizacji przez naszą redakcję i Agencję Promocji Energii Międzynarodowych Targów Poszanowania Energii zrodził się pomysł nagradzania NAJLEPSZYCH czymś WYJĄTKOWYM. Wizyta we wrocławskim ogrodzie zoologicznym i rozmowa z legendarnym dyrektorem Gucwińskim o zagrożonych wyginięciem, unikatowych i wspaniałych zwierzętach była inspiracją do powstania Lauru Białego Tygrysa Polskiej Energetyki.
Laury od samego początku są przyznawane w dwóch podstawowych kategoriach: wybitnym energetykom – praktykom i naukowcom posiadającym udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego. Jedna nagroda w tej kategorii przeznaczona jest dla młodego wyróżniającego się energetyka, który jest nadzieją dla tej branży. I, dodajmy, nie jest przyznawana corocznie. Laury dla energetyków przyznaje Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów; oraz firmom energetycznym i związanym z energetyką producentom i świadczącym usługi dla tej branży. Laury w tej kategorii przyznaje Jury składające się z wybitnych naukowców i praktyków, znanych osób w środowisku polskiej energetyki.

W tym roku, z racji Jubileuszu, zostaną przyznane Laury XX-lecia dla szczególnie zasłużonych energetyków naukowców i praktyków oraz dla firm i instytucji, wnoszących niepowtarzalny i twórczy wkład w rozwój polskiej energetyki w minionych dwudziestu latach.

Wszyscy laureaci otrzymują opatentowane kryształowe statuetki Lauru Białego Tygrysa (znak Urzędu Patentowego RP nr 290140).

W roku Jubileuszu XX-lecia chcemy wrócić do miejsca, gdzie zostały przyznane i wręczone po raz pierwszy Laury Białego Tygrysa Polskiej Energetyki: do wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Pierwszymi indywidualnymi Laureatami byli: Józef Pupka – prezes zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich, Józef Pękala – prezes zarządu Elektrowni Opole i Jerzy Łaskawiec – dyrektor Elektrowni Turów. Zaś laury firmowe otrzymały: Elektrownia Turów w Bogatyni za zmniejszenie wskaźnika zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej; ZEUP Pozyton sp. z o.o. w Częstochowie za licznik energii elektrycznej AUP w układzie z czytnikiem danych PCD; ZEC Wrocław S.A. za zabudowę filtrów tkaninowych w Elektrociepłowni Czechnica oraz ZPUE El-Q sp. z o.o. w Częstochowie za złącze transformatorowo-pomiarowe ZTP 20/63 kVA.

W ciągu dotychczasowych dziewiętnastu edycji wręczono 70 indywidualnych Laurów Białego Tygrysa oraz w 2009 r., 2013 r. i 2015 r. trzy Laury Honorowe BT oraz 98 Laurów Białego Tygrysa dla firm oraz pięć Laurów Super Białego Tygrysa podczas X edycji.

Wśród dotychczasowych Laureatów znaleźli się wybitni energetycy: naukowcy i praktycy. W tym gronie można wymienić m.in. profesorów: Jana Bujko, Jacka Malko, Mariana Miłka, Bogusława Fiedora, Wojciecha Nowaka, Jerzego Buzka, Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Antoniego Tajdusia, Janusza Lewandowskiego, Józefa Pacynę, Andrzeja Graczyka, Marka Ściążko, Piotra Głowackiego. Lista menedżerów jest o wiele dłuższa, ale przypomnijmy niektórych z nich: Jan Kurp, Ireneusz Gębski, Zbigniew Piętka, Marek Rakowicz, Stanisław Filipiak, Stanisław Cicholski, dr inż. Jerzy Suchański, Roman Walkowiak, Dariusz Lubera, Klemens Ścierski, dr inż. Henryk Majchrzak, Stanisław Tokarski, dr inż. Krzysztof Domagała, Edward Ziaja, Kazimierz Szynol, Marian Babiuch, Krzysztof Zborowski, dr inż. Roman Traczyk, Sławomir Krystek, Waldemar Szulc, Adam Smolik, Paweł Olechnowicz, dr inż. Jacek Szyke, Jacek Janas, Maciej Tomaszewski.

Laureatami Laurów Honorowych są: Bolesław Bartoszek i Alfons Czartoszewski – mówiąc najkrócej – budowniczy podwalin polskiej elektroenergetyki oraz prof. Piotr Głowacki, wielki obrońca i propagator polskiej energetyki w świecie.
Wśród Laureatów jest także obecny Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, który odbierał Laur w 2007 r. za doprowadzenie do konsolidacji polskiego sektora energetycznego.

Te dziewiętnaście edycji, wraz z ich Laureatami, to kawałek polskiej historii energetyki. Przed nami dwudziesta odsłona…

20 października, Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120

Krzysztof Stanisławiak

Prezes Zarządu

Agencji Promocji Energii

Agencja Promocji Energii Sp. z o.o.,

ul. Brzezińska 23 S, 03-075 Warszawa, tel./faks: 22 826-14-33, 880 576 323

energetykon.pl Email: info@energetykon.pl