Tadeusz Skobel nowym wiceministrem energii

Tadeusz Skobel (na zdjęciu – za Onet.pl.) zostanie nowym wiceministrem w resorcie energii – poinformował 15 b. m. minister energii Krzysztof Tchórzewski. „Tadeusz Skobel będzie pracował z nami i zajmie się energetyką i nadzorowaniem właściwego wykorzystania środków unijnych” – powiedział…
Zmiany w zarządzie PTPiREE

24 października w czasie Zgromadzenia Krajowego Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej odbywającego się w Warszawie, zmieniony został dotychczasowy skład zarządu. Zgromadzenie przyjęło rezygnację dotychczasowego prezesa Roberta Stelmaszczyka. Decyzją Zgromadzenia Krajowego nowym prezesem został Robert Zasina. Podjęto również decyzję…
D. Ozon p. o. prezesa JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o delegowaniu Daniela Ozona (na zdjęciu) do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu JSW, od 9 września 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu…
Enea: przetasowanie w zarządzie

24 sierpnia Rada Nadzorcza Enei z zarządu odwołała: Wiesława Piosika, który pełnił funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych oraz Mikołaja Franzkowiaka, wiceprezesa ds. finansowych. Rada Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania wiceprezesów. RN delegowała do pracy w zarządzie swojego członka, Rafała Szymańskiego. Obejmie…
Szybka zmiana w Polskim LNG

Tylko tydzień nowym prezesem spółki zarządzającej gazoportem w Świnoujściu był Marek Drac-Tatoń. 7 sierpnia rano został odwołany przez Radę Nadzorczą spółki. „Decyzja jest spowodowana brakiem uzgodnień co do zasad współpracy pomiędzy spółkami grupy kapitałowej Gaz-System i warunków kontraktu menedżerskiego” –…
Nowy wiceprezes Energa Elektrowni Ostrołęka

Energa Elektrownie Ostrołęka ma nowego wiceprezesa: stanowisko to 11 lipca objął Artur Ciecierski, który był dotychczas prezesem Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wcześniej sprawował funkcję dyrektora wydziału architektury i budownictwa Urzędu Miasta w Ostrołęce. W zarządzie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka…