Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), nowoczesna spółka eksploracyjno-wydobywcza, kontynuuje prace związane z rozwojem projektów budowy kopalni Jan Karski i Dębieńsko. W opublikowanym raporcie kwartalnym Spółka podsumowała wydarzenia ostatnich miesięcy.…

Z największym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 12 lipca br. Józefa Pękali (1937-2017) – nestora polskiej energetyki. Wieloletniego dyrektora i prezesa elektrowni. Budowniczego Elektrowni Opole. Wychowawcy kilku pokoleń polskich energetyków.…