URE: zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – najnowsze dane

URE: zmiany sprzedawcy energii elektrycznej – najnowsze dane

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa.

Analizę i powyższy wykres sporządzono na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi. Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec marca 2018 r. wyniosła 194 819, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 6 588, co stanowi wzrost o 3,5%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec marca 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 563 026, a więc zwiększyła się od końca 2017 r. o 16 159, co stanowi wzrost o 3%.

 


Podziel się

Skomentuj