Agencje ratingowe przychylne Polsce

Agencje ratingowe przychylne Polsce

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „BBB+/A-2″- podała agencja w komunikacie. Perspektywę ratingów podniesiono do pozytywnej ze stabilnej – donosi Onet.pl.
Długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej został potwierdzony na poziomie „A-/A-2″, również z pozytywną perspektywą. Wszystkie 14 ośrodków zapytanych przez PAP Biznes odpowiedziało, że nie spodziewa się zmiany ratingu Polski przez S&P 13 b. m. 3 ekonomistów oczekiwało podniesienia perspektywy.
„Spodziewamy się, że mocna ekspansja polskiej gospodarki będzie kontynuowana w 2018 r., wobec solidnego popytu zewnętrznego, hojnych transferów z UE oraz odporności fundamentów Polskiej gospodarki, która jest duża, zdywersyfikowana oraz otwarta. Dlatego też rewidujemy perspektywę ratingu do pozytywnej ze stabilnej oraz potwierdzamy ratingi” – napisano w komunikacie. – „Mimo to, szacujemy, że wzrost PKB ostatecznie spadnie do prognozowanego przez nas długoterminowego poziomu potencjalnego, czyli 2 proc., z uwagi na kurczące się zasoby pracy, presję płacową oraz niepewne otoczenie globalne” – dodano.
Pozytywna perspektywa wskazuje na podwyższone szanse na podwyżkę ratingu w horyzoncie 24 miesięcy. Agencja wskazała, że może obniżyć ratingi Polski, jeżeli, w przeciwieństwie do prognoz S&P: wzrost gospodarczy i sytuacja fiskalna mocno się pogorszy, a polityka monetarna ukaże się nieadekwatna, by ochronić gospodarkę przed średnioterminowymi konsekwencjami jej przegrzania; agencja zauważy wzmożoną aktywność quasi-fiskalną instytucji pod kontrolą państwa, w tym banków, co mogłoby osłabić finanse rządowe; pogorszą się zewnętrzne warunki finansowania, w tym dojdzie do zawieszenia transferów UE.
Podwyżka ratingu może nastąpić, jeżeli: gospodarka będzie rozwijać się w mocnym tempie, bez generowania dużych zewnętrznych potrzeb finansowania, a relacja długu do PKB pozostanie na wyraźnie spadkowej ścieżce, na przykład w scenariuszu jednoznacznych nadwyżek budżetowych; Polska zmodyfikuje politykę budżetową, by przygotować się na wzrost presji na budżet ze strony kurczącej się i starzejącej populacji w wieku produkcyjnym.
Spośród 3 największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2″. Rating Polski według Fitch to „A-” (jeden poziom niżej niż Moody’s). Perspektywy obu ocen są stabilne. Rating S&P na poziomie „BBB+” to 2 poziomy w dół względem Moody’s.


Podziel się

Skomentuj