9 kwietnia dniem zmian w zarządach spółek energetycznych

9 kwietnia dniem zmian w zarządach spółek energetycznych

Rada Nadzorcza Kogeneracji 9 kwietnia 2018 r. podjęła uchwały wprowadzające zmiany w zarządzie spółki: odwołano ze składu zarządu pełniącego obowiązki prezesa Krzysztofa Wrzesińskiego oraz członków zarządu Marka Salmonowicza i Macieja Tomaszewskiego. Uchwały odwołujące weszły w życie z dniem ich podjęcia, nie zawierają one informacji o przyczynach odwołania.

Jednocześnie RN wrocławskiej spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład zarządu Kogeneracji od 9 kwietnia 2018 r. i powierzeniu funkcji prezesa zarządu Piotrowi Frąszczakowi oraz o powołaniu do składu zarządu z dniem 9 kwietnia 2018 r. Krzysztofa Skóry.

Piotr Frąszczak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno – Energetyczny (1985 – 1990). Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek – Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej) oraz Politechnice Częstochowskiej (kierunek – Czyste i Zrównoważone Systemy Energetyczne).
Od 1997 r. związany z Elektrownią Turów (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Turów): Operator nastawni blokowej (1997-1999), Dyspozytor bloków (1999-2004), Dyżurny Specjalista Eksploatacji – Inspektor Nadzoru (2004-2016), Dyrektor Oddziału (2016 – marzec 2018). W latach 2007-2010 sprawował dodatkowo stanowisko Pełnomocnika Starosty Zgorzeleckiego ds. energetyki i ekoenergetyki oraz współpracował z firmami z branży ekoenergetyki w zakresie monitoringu odnawialnych źródeł energii oraz analizy i wykorzystania systemu wsparcia źródeł odnawialnych w powiecie Zgorzeleckim.

Krzysztof Skóra jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu: Finanse i Bankowość. Od lutego 2016 r. do października 2016 r. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź w Lubinie, w latach 2012 -2016 doradztwo gospodarcze, w latach 2008-2012 Wiceprezes Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie, w latach 2006-2008 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź w Lubinie, w latach 2003-2006 skarbnik Gminy Ruja, w latach 1999-2002 Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej w Lubinie (Grupa Holdingowa KGHM Polska Miedź ), w latach 1998-1999 Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w latach 1997-1998 Wiceprezes Zarządu Kwarce S.A. w Mikołajowicach (spółka Grupy Holdingowej Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A.), w latach 1995-1997 Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie. Pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rad Nadzorczych następujących spółek: Członek Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. i Przewodniczący Komitetu Audytu od października 2017 r. do kwietnia 2018 r., PGE EJ1 Sp. z o.o. w 2016 roku, Polkomtel S.A. w Warszawie, Kupferhandelsges m.b.H w Wiedniu w latach 2006-2008, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w 2006 roku, R-PRH „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy, ANCOR Sp. z o.o. w Polkowicach, Danipol Sp. z o.o. w Polkowicach, ZNM Zanam Sp. z o.o. w Polkowicach, CVC Sp. z o.o. w Legnicy w latach 1994-2005, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Również Rada Nadzorcza Polenergii 9 kwietnia 2018 r. powołała nowego prezesa zarządu spółki – na to stanowisko wybrany został dotychczasowy wiceprezes Polenergii, Jacek Głowacki. W zarządzie Polenergii oprócz Jacka Głowackiego zasiada dwóch członków zarządu Bartłomiej Dujczyński i Michał Michalski.
Jacek Głowacki zasiada w zarządzie spółki od roku 2014, a od kwietnia 2016 r. pełni obowiązki prezesa. Wcześniej od 2011 roku dyrektorem zarządzającym, członkiem zarządu Polenergia Holding S.àr.l oraz Polenergia International S.àr.l. Poprzednio był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. W 2001 r. został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego Business Development Prisma Energy, spółki, która przejęła ENS. Następnie, po przejęciu ENS przez Ashmore Energy w 2006 r. został wiceprezesem korporacji na Środkową i Wschodnią Europę. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada także dyplom MBA Uniwersytetu Chicago.


Podziel się

Skomentuj