„Rz”: Niejasności wokół wyników rocznych PGG

„Rz”: Niejasności wokół wyników rocznych PGG

Dziennik „Rzeczpospolita” powołując się na dane z rocznego sprawozdania Polskiej Grupy Energetycznej, która jest akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej, zwraca uwagę, że poziom wydobycia węgla jest zdecydowania niższy niż to dotychczas informowano. Jak podaje „Rz”, z raportu PGE wynika, że PGG w ubiegłym roku wydobyła 28,1 mln t węgla, a prezes górniczej spółki mówił o 30 mln t. Jak tłumaczy „Rz”, różnica wynika z tego, że władze PGG w wydobyciu grupy uwzględniają całoroczne wydobycie przejętego Katowickiego Holdingu Węglowego, podczas gdy KHW trafił do górniczej grupy z początkiem kwietnia 2017 r.

Jednocześnie „Rz” podkreśla, że władzom PGG brakuje konsekwencji, gdyż podając wyniki finansowe spółki nie uwzględniają poniesionych przez KHW strat w okresie od stycznia do kwietnia. Według „Rzeczpospolitej” niejasna jest też sprawa planów wydobycia na ubiegły rok. Władze PGG twierdzą, że plan na poziomie 32 mln t uwzględniał wydobycie KHW, natomiast szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek jest zdania, że ta ilość dotyczyła samego PGG, bez kopalń KHW, które miały wydobyć w ubiegłym roku 8 mln t węgla. Dziennik powołuje się też na dane zawarte w prezentacji Ministerstwa Energii przedstawionej posłom pod koniec 2016 r., z których wynika, że roczne wydobycie w PGG wynosi ok. 30 mln t, a w KHW ok. 10 mln t.

„Rzeczpospolita” przypomina też informacje na temat zysku PGG za ubiegły rok. Jak relacjonuje dziennik, w maju prezes PGG zapowiadał, że firma zarobi na czysto co najmniej 400 mln zł. Kwota ta zmalała o połowę w listopadzie, kiedy to na temat wyników PGG wypowiedział się minister Krzysztof Tchórzewski. Ostatecznie, jak wynika raportu Polskiej Grupy Energetycznej, zysk netto był na poziomie 90 mln zł.


Podziel się

Skomentuj