Bałkańskie rozgrywki jądrowe

Bałkańskie rozgrywki jądrowe

26 b. m. podczas forum inwestycyjnego w Londynie bułgarski premier Bojko Borisow zaproponował budowę elektrowni jądrowej w Selene nad Dunajem jako wspólnego bałkańskiego przedsięwzięcia. Dałoby to według niego szanse na uzyskanie unijnego dofinansowania – donosi PAP.

Wspólne przedsięwzięcie polegałoby na wzniesieniu elektrowni jądrowej w Belene na podstawie niezrealizowanych planów bułgarskich. Budowę siłowni pierwszy rząd Borisowa wstrzymał 6 lat temu z przyczyn finansowych. „Mamy dwa reaktory o łącznej mocy 2200 MWe, dostarczone przez Rosję, zapłaciliśmy za nie” – przypomniał premier.

B. Borisow uczestniczył w inwestycyjnym forum w Londynie z udziałem przedstawicieli Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i premierów Albanii, Serbii, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Macedonii.
Według niego po ewentualnym porozumieniu państwa bałkańskie mogą starać się o dofinansowanie projektu z unijnych funduszy. Siłownia jądrowa zapewniłaby stałe dostawy energii elektrycznej dla regionu. B. Borisow uważa, że elektrownia w Belene nad Dunajem z unijnym finansowaniem i udziałem wszystkich bałkańskich państw jako akcjonariuszy jest projektem realistycznym.

Głównym akcentem konferencji było przedstawienie potencjalnym inwestorom perspektyw rozwoju infrastruktury na Bałkanach Zachodnich. Zdaniem Borisowa priorytetem powinna być budowa paneuropejskiego korytarza mającego połączyć Morze Czarne z Adriatykiem.
Bułgarskie władze rozważają różne warianty budowy drugiej elektrowni nuklearnej, w którą zainwestowano już znaczne środki. W grudniu 2017 r. uznano ją za obiekt o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego.

Decyzję rządu poprzedziły liczne wizyty minister energetyki w Moskwie i oświadczenia z obu stron, że elektrownię należy budować, a także wielokrotne deklaracje Rosji o gotowości do uczestniczenia w projekcie.

Projekt budowy II – obok tej w Kozłoduju – elektrowni jądrowej w Bułgarii powstał w latach ‘80, ale w 1990 r. został zamrożony. Reaktywowano go w 2003 r. za rządów ówczesnego premiera i byłego cara Symeona Sakskoburggotskiego. W 2006 r. za rządów lewicy podpisano porozumienie z rosyjskim Atomstrojeksportem o zakupie 2 reaktorów o łącznej mocy 2 GWe.
W marcu 2012 r. za rządów obecnego centroprawicowego premiera Borisowa budowę wstrzymano mimo poczynionych już inwestycji z 1 mld €. Rząd ocenił, że koszt siłowni, a zwłaszcza towarzyszącej jej infrastruktury okaże się zbyt wysoki.

W 2012 r. Rosja zaskarżyła do sądu decyzję parlamentu bułgarskiego o rezygnacji z zakupu i zażądała 1,5 mld € odszkodowania za zamówione reaktory. W czerwcu 2016 r. Bułgaria została skazana na grzywnę w wys. 620 mln € przez Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. W grudniu 2016 r. Bułgaria stała się właścicielem 2 reaktorów jądrowych typu WWER 1000+ o mocy 1000 MWe każdy. Próby odsprzedania ich, m.in. Iranowi, nie powiodły się.
Na zdjęciu: Budowa elektrowni Belene osiągnęła już spore zaawansowanie


Podziel się

Skomentuj