Francja rozdarta między „atomem” a OZE

Francja rozdarta między „atomem” a OZE

Poprzedni francuski rząd (socjalistów) zobowiązał się do redukcji udziału atomu w produkcji energii do 50 procent w 2025 roku, z obecnego poziomu 75 procent. Prezydent Emmanuel Macron w czasie swojej kampanii wyborczej w zeszłym roku obiecał respektować to zobowiązanie, jednak kiedy objął urząd, odsunął uzgodniony cel na 10 lat. Teraz chce ustanowić nowe cele w wieloletnim planie energetycznym. Debata toczyć się będzie w tym roku, a przedstawienie planów odbędzie się w 2019 r. – pisze Reuters.

Jednak aktywiści OZE wskazują, że w ostatnim miesiącu [t. j. styczniu], na kilku grupach roboczych rząd zablokował dyskusję nt. radykalnej redukcji, zwracając uwagę na bardziej pro-atomowe scenariusze. Nicolas Hulot – francuski minister energii i środowiska – zaprzeczył, twierdząc, że eliminuje się tylko 2 najbardziej skrajne scenariusze, utrzymując te bardziej kompromisowe. Nie sprecyzował jednak, które scenariusze zostały wyeliminowane.

Pod koniec ubiegłego roku operator sieci RTE opublikował 4 scenariusze na 2035 r., przewidujące różne stopnie redukcji energii jądrowej z poziomu obecnych 63 GW:

– Scenariusz „Volt” przewiduje obcięcie potencjału nuklearnego do 55 GWe przez zamknięcie zaledwie 9 z 58 reaktorów i pozostawienie udziału w ogólnej produkcji energii na poziomie 56 proc.;
– Scenariusz „Ampere” zakłada zamknięcie 16 reaktorów przy udziale 46 proc.;
– Pozostałe 2 bardziej radykalne scenariusze „Watt” i „Hertz” zamykają odpowiednio 52 i 25 reaktorów, a „Watt” ogranicza udział do zaledwie 11 proc. Pozostała energia ma pochodzić z OZE (71 proc.) i gazu (18 proc).

„Watt i Hertz zostały wykluczone z prezentacji na prośbę rządu” – powiedział Yves Marignac z NegaWatt, grupy optującej za wyższym udziałem OZE. NegaWatt wzięło udział w dwóch grupach roboczych, aby przygotować publiczną debatę na ten temat. Dołączyło do niego kilka organizacji pozarządowych zajmujących się energią: EDF (Electricite de France), firma atomowa Orano i grupy lobbystów. Dyskusje mają prowadzić do pierwszego wyboru wieloletniego planu do lata tego roku i finalnego planu na początku przyszłego. Jego postanowienia będą kluczowe dla europejskich rynków energii, ponieważ określą dostępność energii jądrowej w przyszłości.

Źródło związane z organizacją grup roboczych potwierdziło, że rząd poinstruował RTE, aby usunęło 2 scenariusze. „Wszystkie zostały wspomniane, ale tylko 2 przedstawione w szczegółach”. Rzeczniczka prasowa ministerstwa potwierdziła to, bez ujawniania szczegółów.

– To jest niepojęte, że te 2 scenariusze nie zostały dopuszczone do publicznej debaty – powiedział Thierry Salomon z NegaWatt. Francja także wcześniej nie ujawniała kluczowych informacji na temat energetyki nuklearnej. W miesiącach poprzedzających parlamentarne głosowanie dotyczące prawa energetycznego w 2015 roku Segolene Royal, poprzedniczka Hulota, wstrzymała publikację raportu agencji środowiskowej ADEME pokazującą, że Francja może całkowicie oprzeć się na OZE, bez dodatkowych kosztów. „Przynajmniej teraz informacja ujrzała światło dzienne. Wygląda na to, że rząd przedkłada interesy przemysłu nuklearnego ponad debatę na temat polityki energetycznej – powiedział Th. Salomon.

Na zdjęciu: Przewlekająca się w czasie i coraz bardziej kosztowna budowa elektrowni nuklearnej III generacji Flamanville 3 to jeden z argumentów za racjami OZE


Podziel się

Skomentuj