Biogazownie rolnicze na bocznym torze; a miało być tak dobrze…

Biogazownie rolnicze na bocznym torze; a miało być tak dobrze…

W ubiegłym roku pojawiły się 3 nowe instalacje biogazowe wykorzystujące do produkcji energii substrat pochodzenia rolniczego. Wiele projektów biogazowych na terenie kraju jest przygotowywanych z myślą o systemie aukcyjnym. Problem w tym, że na razie nie wiadomo, kiedy aukcje dla nowych projektów biogazowych się odbędą – podaje portal Gramwzielone.pl.

Jak na razie deklarowane przez Ministerstwo Energii od 2 lat mocne poparcie dla rozwoju tego sektora odnawialnych źródeł energii nie przerodziło się w boom inwestycyjny na rynku biogazowym. Obecnie w rejestrze biogazowni rolniczych znajdziemy 95 obiektów. Ich łączna moc elektryczna wynosi 101,09 MWe. W ubiegłym roku lista poszerzyła się tylko o 3 nowe biogazownie o łącznej mocy 1,88 MWe.

Na początku 2017 r. do rejestru wpisano biogazownię o mocy 80 kW w Zielonej w woj. mazowieckim zrealizowaną przez spółkę Profarms Sp. z o.o., a w sierpniu dopisano biogazownię o mocy 1,56 MWe w Zygmuntowie na Mazowszu – za tą inwestycję odpowiadała spółka Pfeifer & Langen Polska SA. Natomiast pod koniec ub. r. w rejestrze pojawiła się biogazownia o mocy 240 kWe, którą w Kuźnicy Czarnkowskiej w woj. wielkopolskim uruchomiła spółka Xogo Sp. z o.o.

Z biogazowni rolniczych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego 8 instalacji należy do jednego operatora – spółki Poldanor, który swoje instalacje posiada wyłącznie na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna moc elektryczna biogazowni rolniczych Poldanor wynosi 7,4 MWe.

2 biogazownie rolnicze – w Liszkowie w woj. kujawsko-pomorskim oraz w Gorzesławiu w woj. dolnośląskim – utrzymuje spółka Enea Wytwarzanie i są to jedyne instalacje tego typu będące w posiadaniu państwowego koncernu energetycznego.
Zdecydowana większość operatorów biogazowni rolniczych sprzedaje energię do sieci w ramach systemu certyfikatów. Kilku przeszło do systemu aukcyjnego.

We wcześniejszych latach producenci energii z biogazu rolniczego, podobnie jak operatorzy elektrowni wiatrowych, wodnych czy fotowoltaicznych, funkcjonowali na granicy opłacalności ze względu na załamanie się rynku zielonych certyfikatów.

W tym wypadku akurat działania aktualnego rządu skutkują poprawą sytuacji finansowej biogazowników, dla których w połowie 2016 r. wydzielono osobny obowiązek OZE, co skutkowało znaczącym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży certyfikatów biogazowych. Ich cena na TGE od wielu miesięcy stale przekracza 300 zł/MWh, podczas gdy rynkowa cena „zielonych certyfikatów” dla pozostałych producentów energii odnawialnej wynosi obecnie około 45 zł/MWh, a w ubiegłym roku spadła nawet do poziomu ok. 25 zł/MWh.

System certyfikatów został jednak wyłączony dla nowych inwestycji w połowie 2016 r., a obecnie nowych biogazowni praktycznie się nie buduje.
Inwestycje w nowe biogazownie rolnicze miał według planów rządu napędzić system aukcyjny. W tym kontekście Ministerstwo Energii zdecydowało się nawet na przyznanie biogazownikom preferencji, na którą nie mogą liczyć inwestorzy planujący udział w aukcjach z innymi technologiami. Dla biogazowni rolniczych ME przyjęło relatywnie wysoką, minimalną cenę sprzedaży energii w systemie aukcyjnym na poziomie 550 zł/MWh.

Dla porównania inwestorzy zgłaszający w tym roku do aukcji projekty fotowoltaiczne lub wiatrowe o mocy do 1 MW mogą uzyskać za sprzedaż energii cenę co najwyżej 420 zł/MWh lub 310 zł/MWh.

Problem w tym, że na razie aukcje dla projektów biogazowni rolniczych jeszcze się nie odbyły i nie wiadomo, …kiedy się odbędą, a wątpliwości co do faworyzowania biogazowni w ramach pomocy publicznej dla OZE zgłaszała Komisja Europejska. Póki co rząd odłożył kwestię pomocy publicznej dla biogazowni i ma nie rozstrzygać jej w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE.

Na razie odbyły się natomiast pierwsze aukcje migracyjne dla istniejących biogazowni rolniczych, aby umożliwić im przejście ze „starego” systemu certyfikatów do nowego, stabilniejszego systemu rozliczeń.

W aukcji nr AZ/1/2016, adresowanej do istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MWe, która odbyła się 30 grudnia 2016 r., złożono skutecznie 7 ofert – wszystkie zgłoszone przez spółki z grupy PGB i wszystkie objęto wsparciem.

Minimalna i maksymalna cena, po jakiej w systemie aukcyjnym będzie sprzedawana energia z tych instalacji, wynosi odpowiednio 502,23 zł/MWh i 504,57 zł/MWh.

Łączna ilość sprzedanej energii w tym wypadku wyniesie 824 629 GWh, a jej wartość sięgnie 415,35 mln zł. Ostatnia energia zostanie sprzedana w 2030 r.

Aukcja dla większych biogazowni o mocy powyżej 1 MWe została anulowana ze względu na zbyt małą ilość zarejestrowanych ofert.


Podziel się

Skomentuj