Bezemisyjny Transport Miejski w mega-aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej

Bezemisyjny Transport Miejski w mega-aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej

We wrześniu br. na ulice Katowic wyruszyć ma 10 pierwszych autobusów elektrycznych – kupowanych przy wsparciu unijnym przez tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej – podała PAP. 5 wozów przegubowych dostarczy Solaris; rywalizację o dostawy wozów krótkich wygrał Ursus.

Łącznie przy wykorzystaniu dostępnych obecnie środków UE katowicki samorządowy przewoźnik – 1 z 4 największych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – kupuje 135 pojazdów. W większości to niskoemisyjne autobusy o napędzie konwencjonalnym; w tej liczbie jest 20 nowych autobusów o napędzie elektrycznym.

Pierwszy przetarg, na 10 takich pojazdów, PKM Katowice ogłosiło w czerwcu ub. roku. Postępowanie to podzielono na dwie części – dotyczące 5 autobusów przegubowych i 5 jednoczłonowych.

Pod kątem pierwszej części spłynęła tylko jedna oferta – Solarisa, opiewająca na 16,3 mln zł brutto (przy budżecie zamówienia 13,8 mln zł brutto). W drugiej oferty złożyły Ursus, na 10,3 mln zł brutto i Solaris, na 14,1 mln zł brutto (przy budżecie zamówienia 12 mln zł brutto).

W grudniu ub. roku katowickie PKM zaakceptowało ofertę z pierwszej części. W środę spółka poinformowała, że w drugiej części zamówienia za najkorzystniejszą wybrała ofertę Ursusa. Choć producent ten zyskał mniejszą liczbę punktów w przetargowym kryterium właściwości techniczno-eksploatacyjnych (26 na 40 możliwych), pokonał Solarisa ceną (zdobywając tu 60 punktów, wobec niespełna 44 konkurenta).

Te autobusy zostaną kupione przy wsparciu unijnego projektu o wartości 139,4 mln zł, przy oczekiwanej kwocie wsparcia 96,4 mln zł. Został on już zatwierdzony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dotąd spośród zamówień przygotowanych pod kątem projektu ZIT PKM odebrało 15 autobusów przegubowych i 5 krótkich kupionych jako wkład własny do projektu ZIT już w 2015 r. oraz 15 autobusów przegubowych i 15 krótkich pokazanych na początku 2017 r. (w obu tych przetargach wygrał Solaris). Obecnie spółka odbiera też pojazdy z wygranego przez firmę MAN Truck & Bus Polska zamówienia na 35 wozów krótkich i 5 przegubowych (ostatnia dostawa 15 autobusów krótkich w marcu br.).
Pozostałych 10 planowanych wozów elektrycznych ma zostać kupionych w latach 2019-2020, przy zakładanym wsparciu 31,9 mln zł w ramach projektu zgłaszanego do finansowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z wykorzystaniem tej dotacji PKM planuje również zakup w tym czasie 35 pojazdów o napędzie konwencjonalnym.

Pierwsze nowe katowickie autobusy elektryczne będą kolejnymi już takimi wozami w konurbacji katowickiej – kupowanymi przy wsparciu środków unijnych. 3 nowe autobusy elektryczne zamówiło już Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu – wozy Solarisa mają dotrzeć w styczniu 2018 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej pozostającego poza metropolią Jaworzna po realizacji ubiegłorocznego zamówienia ma 24 autobusy elektryczne – ok. 40 proc. całego taboru. Do 2020 r. w planach ma zakup kolejnych 20 pojazdów (zapewniło już sobie unijne dofinansowanie). Wówczas autobusy elektryczne będą stanowiły 80 proc. jaworznickiej floty autobusowej.

Pod koniec ub. roku zarząd GZM, w skład której wchodzi 41 samorządów regionu, podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju porozumienie, na mocy którego – w razie uzyskania dofinansowania na poziomie 85 proc. lub więcej – kupi w perspektywie kilku lat nawet 300 autobusów elektrycznych. Jednocześnie GZM przejął rolę regionalnego partnera w programie „Bezemisyjny Transport Publiczny” od jednego z tamtejszych organizatorów komunikacji miejskiej.

Według informacji PKM Katowice tabor tego – należącego do 3 miast (Katowice – 87,59 proc., Siemianowice Śląskie – 8,5 proc., Chorzów – 3,91 proc.) – przewoźnika liczy obecnie ok. 250 pojazdów.


Podziel się

Skomentuj