Bank Światowy całkiem dobrze ocenia Polskę

Bank Światowy całkiem dobrze ocenia Polskę

– PKB Polski wzrośnie w 2018 r. o 4 proc. – prognozuje Bank Światowy. W 2019 r. będzie to o 3,5 proc. więcej, a w 2020 r. o 3,1 proc. W 2017 r., według prognoz, wzrost PKB wyniósł 4,5 proc. – wylicza Business Insider Polska.

W październikowym raporcie Bank Światowy prognozował, że PKB Polski wzrośnie w 2017 r. o 4,0 proc., w 2018 r. o 3,6 proc., a w 2019 r. o 3,4 proc. „Aktualizacja prognozy dla Polski odzwierciedla lepszą niż oczekiwano sytuację gospodarczą w strefie euro, co wspiera polski eksport. Ponadto spadek stopy bezrobocia do historycznie niskiego poziomu i zauważalny wzrost płac sprzyjają konsumpcji”. To z kolei nie pozostanie bez wpływu na popyt i podaż energii, przy czym analitycy zwracają uwagę na wzrost importu energii elektrycznej ze Szwecji po podmorskim łączu HVDC.


Podziel się

Skomentuj