Min. K. Tchórzewski: Ostrołęka C będzie budowana

Min. K. Tchórzewski: Ostrołęka C będzie budowana

– Nie dojdzie do rezygnacji z budowy bloku energetycznego Ostrołęka C – ocenił 4 b. m. minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Minister zapytany przez dziennikarza PAP, czy możliwa jest rezygnacja z budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka odpowiedział, że „nie przypuszcza”.

W przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1.000 MWe zostały złożone 3 oferty. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł. Postępowanie prowadzi spółka Elektrownia Ostrołęka, której akcjonariuszami są Energa i Enea. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę w wysokości 4,803 mld zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu, jest tylko jednym z jego elementów.
Powodem, dla którego Ostrołęka C miałaby zostać odłożona na półkę, miałaby być decyzja o rozpoczęciu stawiania siłowni jądrowej. Czy pewność ministra co do Ostrołęki oznacza niepewność co do „atomu” – trudno wyrokować.


Podziel się

Skomentuj