Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym

Podsumowanie listopada 2017 r. na TGE. Kolejny miesiąc wysokich obrotów na rynku terminowym

Gaz ziemny Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w listopadzie br. wyniósł 14 701 241 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 7,0 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 12 522 424 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 2,1 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 178 217 MWh, a więc o 38,5 proc. niższym niż w listopadzie roku 2016. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 760 496 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 40,1 proc. r/r) oraz 418 321 MWh na RDBg (spadek o 30,8 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w listopadzie do poziomu 91,96 zł/MWh, czyli o 11,67 zł/MWh względem października br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 86,95 zł/MWh, a więc o 2,26 zł/MWh więcej niż w poprzednim miesiącu.

Energia elektryczna Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 10 711 057 MWh i był o 8,8 proc. wyższy niż w listopadzie roku 2016. Na RTT wystąpił wzrost o 16,3 proc. r/r przy wolumenie 8 603 142 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 14,0 proc. do poziomu 2 107 915 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w listopadzie na poziomie 171,82 zł/MWh – o 1,95 zł/MWh niższym niż w październiku br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 174,20 zł/MWh, co oznacza wzrost o 1,56 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w październiku.

Prawa majątkowe Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 820 274 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do listopada roku ubiegłego o 13,4 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 887 763 MWh, a więc o 85,3 proc. wyższym niż w listopadzie roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 41,80 zł/MWh, co oznacza spadek o 2,30 zł/MWh względem października br.

Listopadowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 51 778 MWh – o 94,7 proc. wyższym niż w listopadzie roku ubiegłego. Większość – 34 109 MWh – stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 3,04 zł/MWh, do poziomu 316,48 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 50 677 toe (w tym 48 026 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 8,3 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 27,14 zł/toe, do poziomu 469,13 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia W listopadzie 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 94 867 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,63 zł/MWh.

Węgiel energetyczny Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec października wyniósł 208,75 zł/t, co stanowi wzrost o 1,25% w stosunku do września br., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,54%, do 9,45 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 6,68% w tym samym okresie i wynosi 253,53 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 3,89%, osiągając wartość 10,03 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do października ubiegłego roku wyniosła 13,19 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 10%) i 44,78 zł/t, albo 24,95%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,88 zł/GJ (10,27%) i 1,88 zł/GJ (22,01%).

Nowi uczestnicy Na koniec listopada 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 listopada 2017 r. członkami rejestru było 3 421 podmiotów, w listopadzie przybyło ich 35.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 326 podmiotów.

 

Załącznik do Informacji prasowej

 

 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
razem 10 711 057 13 170 702 9 847 961
RDB 5 863 9 684 7 001
RDN 2 102 052 2 098 548 2 443 153
RTT 8 603 142 11 062 471 7 397 807

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
razem 14 701 241 15 719 499 15 805 990
RDBg 418 321 498 187 604 914
RDNg 1 760 496 1 302 778 2 940 672
RTT 12 522 424 13 918 534 12 260 404

 

Prawa Majątkowe


dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
razem 3 820 274 3 575 796 3 368 887
zielone certyfikaty 2 887 763 2 179 686 1 558 111
sesje RPM 1 331 697 1 121 727 672 148
TP na RPM 1 538 066 934 959 842 964
RTT 18 000 123 000 43 000
błękitne certyfikaty 51 778 82 809 26 591
sesje RPM 34 109 52 871 15 307
TP na RPM 17 669 29 938 11 284
żółte
certyfikaty
297 222 618 072 440 235
sesje RPM 151 856 173 050 86 183
TP na RPM 145 366 445 022 354 052
czerwone certyfikaty 462 389 686 221 1 339 400
sesje RPM 167 971 436 268 187 400
TP na RPM 294 418 249 952 1 152 000
fioletowe certyfikaty 121 122 9 009 4 549
sesje RPM 15 067 9 009 4 549
TP na RPM 106 055 0 0

 

Prawa Majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim
razem (białe certyfikaty) 50 677 48 012 55 259
sesje RPM 29 865 39 524 45 259
TP na RPM 20 812 8 489 10 000

 


Podziel się

Skomentuj