KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST

KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST

4 grudnia 2017 roku w Centrum Energetyki AGH w Krakowie odbędzie się debata pod hasłem: KOGENERACJA – CZYSTE POWIETRZE DLA MIAST. Jej organizatorem jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Jednym z podstawowych problemów polskich miast, nasilającym się w okresie grzewczym, jest zjawisko smogu. Jest ono dotkliwie odczuwalne w różnych regionach POLSKI. Według krajowej inwentaryzacji emisji pyłów przeprowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na poziom emisji krajowej pyłów w 50% wpływają procesy spalania poza przemysłem.  Zgodnie z raportem NIK z 2014 roku główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 (od 82 do 92,8%) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych.

Debata z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, parlamentarzystów, samorządowców, specjalistów z elektrociepłowni i członków PTEZ pozwoli przedstawić możliwości zastosowania w miastach regionu małopolskiego technologii kogeneracyjnej, czyli pozyskania ciepła w procesie produkcji energii elektrycznej. Kogeneracja zalicza się do czystych technologii węglowych, które wpisują się w politykę Polski i Unii Europejskiej w zakresie ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy dla polskiej energetyki głównym paliwem jest węgiel kamienny i brunatny, a surowce te decydują o suwerenności i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji spełnia najwyższe normy środowiskowe, a wysoka wydajność takiej technologii powoduje redukcję kosztów zewnętrznych, związanych m.in. z leczeniem chorób wywołanych zanieczyszczeniem środowiska.

Dyskusja podczas debaty toczyć się będzie wokół trzech głównych obszarów tematycznych:

 • Rozwój kogeneracji efektywnym sposobem redukcji zanieczyszczenia powietrza w miastach – likwidacja smogu – korzyści rozwoju kogeneracji;
 • Rozwój kogeneracji i systemów ciepłowniczych elementem komfortu mieszkańców i bezpieczeństwa energetycznego miast;
 • Co zrobić, żeby rozwijać kogenerację – czy jej rozwój wymaga wsparcia?

 

Patronat Honorowy nad debatą objął Minister Energii i Wojewoda Małopolski

Do udziału w debacie zostali zaproszeni:

Przedstawiciele rządu

 • Jacek Gołda – Dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Parlamentarzyści

 • Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP
 • Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP
 • Zbigniew Biernat – Poseł na Sejm RP
 • Michał Wojtkiewicz – Poseł na Sejm RP
 • Bogusław Sonik – Poseł na Sejm RP

Samorządowcy

 • Tomasz Pietrusiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego
 • Witold Śmiałek – Pełnomocnik Prezydenta ds. Czystości Powietrza UM w Krakowie
 • Ewa Olszowska-Dej – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UM Kraków
 • Danuta Grzesiak – Wydziału Ekologii UM w Krakowie
 • Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa
 • Paweł Kolasa – Burmistrz Skawiny
 • Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki
 • Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

 • Marian Babiuch – Prezes Zarządu PTEZ
 • dr inż. Janusz Ryk – Dyrektor PTEZ

Wytwórcy energii elektrycznej i ciepła oraz przedstawiciele spółek ciepłowniczych

 • Jan Sady – Prezes Zarządu MPEC w Krakowie
 • Marcin Ring – Dyrektor Generalny Oddziału nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła S.A.
 • Grzegorz Żebrowski – Dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła S.A.
 • Marek Jaglarz – Członek Zarządu CEZ Skawina

Przedstawiciel środowiska naukowego

 • dr hab. inż. Marian Hopkowicz – Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
 • dr inż. Stanisław Tokarski – Centrum Energetyki AGH

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na debatę w dniu 4 grudnia o godz. 11.00 w Centrum Energetyki AGH, ul. Czanowiejska 36 – pawilon C-5 w Krakowie.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 1 grudnia 2017, do godz. 14.00

 

Osoby do kontaktu:

Karolina Dziwak – Filosek – tel. 660-430-573, e-mail: karolina.dziwak@prc.pl

Marek Szeles – tel. 728-851-276, e-mail: marek.szeles@prc.pl

Na zdjęciu: PGE Elektrociepłownia Kraków


Podziel się

Skomentuj